Konkurs na kandydata na stanowiska dyrektora Przedszkola Samorządowego w Niebylcu.

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt. 5 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2016 r. poz. 446 ze zrn.), oraz art. 36a ust. 2 ustawy z dnia 7 września 1991 r o systemie oświaty (tekst jednolity Dz. U. z 2016 r poz. 1943 ze. zm.) oraz § 1 Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 8 kwietnia 2010 r w sprawie regulaminu konkursu na stanowisko dyrektora publicznej szkoły lub publicznej placówki oraz trybu pracy komisji konkursowej (Dz. U. nr 60, poz. 373 ze. zrn.}, zarządzam co następuje: ogłaszam konkurs na kandydata na dyrektora Przedszkola Samorządowego w Niebylcu.

Szczegółowe informacje w załączniku.

ZARZĄDZENIE Nr 65/2017 Wójta Gminy Niebylec z dnia 26 czerwca 2017 r. w sprawie przeprowadzenia konkursu na kandydata na stanowiska dyrektora Przedszkola Samorządowego w Niebylcu.

Święto Narodowe Trzeciego Maja 2017

Coroczne gminne uroczystości Święta Trzeciego Maja rozpoczęły się od zbiórki strażaków oraz pocztów sztandarowych szkół z terenu gminy Niebylec. Liczny udział druhów Ochotniczych Straży Pożarnych z gminy Niebylec związany jest z tradycyjnym obchodzeniem przez nich święta patronalnego strażaków św. Floriana przepadającego na 4 maja. Zebrani udali się do kościoła parafialnego w Niebylcu, gdzie odprawiona została msza św. w intencji Ojczyzny i strażaków. Eucharystia była koncelebrowana pod przewodnictwem ks. prałata Stanisława Stęchłego oraz ks. Czesława Goraja – proboszcza miejsca i ks. Pawła Smolenia – wikariusza. Następnie uczestnicy prowadzeni przez Orkiestrę Dęta z Niebylca oraz mażoretki udali się pod pomnik św. Floriana. Złożony został tam meldunek przez druha Stanisława Daszykowskiego – Komendanta Gminnego ZOG ZOSP RP w Niebylcu, który przyjął Zbigniew Korab wójt gminy Niebylec, a następnie wygłosił okolicznościową mowę. W dalszej części delegacje składały kwiaty pod pomnikiem. Uroczystość została zakończona koncertem pieśni patriotycznej oraz występem mażoretek.

Czytaj więcej: Święto Narodowe Trzeciego Maja 2017