Nagroda dla Towarzystwa Miłośników Ziemi Niebyleckiej oraz wysokie notowania Konieczkowej.

Miło nam zakomunikować o sukcesie Towarzystwa Miłośników Ziemi Niebyleckiej w tegorocznej edycji Nagrody Marszałka Województwa Podkarpackiego pn. " NGO Wysokich Lotów". Towarzystwu decyzją zarządu Województwa Podkarpackiego z 26 września 2017 przyznano nagrodę w kategorii Kultura i tożsamość narodowa. Nagrodę Marszałka Województwa Podkarpackiego  -"NGO Wysokich Lotów" po raz drugi przyznaje się najlepszym organizacjom pozarządowym mającym siedzibę i prowadzącym działalność pożytku publicznego na terenie województwa podkarpackiego.
"Ideą konkursu jest dotarcie do małych organizacji, opierających się przede wszystkim na wolontariacie, których działania mogą być realizowane także przez podmioty pozarządowe na zasadzie "dobrych praktyk". Konkurs ma ponadto pomóc w tworzeniu pozytywnego wizerunku organizacji społecznych, podkreślić ich rolę w rozwoju społeczeństwa obywatelskiego oraz sprzyjać współpracy samorządu województwa z podmiotami trzeciego sektora na zasadach pomocniczości i partnerstwa."

Czytaj więcej: Nagroda dla Towarzystwa Miłośników Ziemi Niebyleckiej oraz wysokie notowania Konieczkowej.

Konkurs na kandydata na stanowiska dyrektora Przedszkola Samorządowego w Niebylcu.

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt. 5 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2016 r. poz. 446 ze zrn.), oraz art. 36a ust. 2 ustawy z dnia 7 września 1991 r o systemie oświaty (tekst jednolity Dz. U. z 2016 r poz. 1943 ze. zm.) oraz § 1 Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 8 kwietnia 2010 r w sprawie regulaminu konkursu na stanowisko dyrektora publicznej szkoły lub publicznej placówki oraz trybu pracy komisji konkursowej (Dz. U. nr 60, poz. 373 ze. zrn.}, zarządzam co następuje: ogłaszam konkurs na kandydata na dyrektora Przedszkola Samorządowego w Niebylcu.

Szczegółowe informacje w załączniku.

ZARZĄDZENIE Nr 65/2017 Wójta Gminy Niebylec z dnia 26 czerwca 2017 r. w sprawie przeprowadzenia konkursu na kandydata na stanowiska dyrektora Przedszkola Samorządowego w Niebylcu.

Święto Narodowe Trzeciego Maja 2017

Coroczne gminne uroczystości Święta Trzeciego Maja rozpoczęły się od zbiórki strażaków oraz pocztów sztandarowych szkół z terenu gminy Niebylec. Liczny udział druhów Ochotniczych Straży Pożarnych z gminy Niebylec związany jest z tradycyjnym obchodzeniem przez nich święta patronalnego strażaków św. Floriana przepadającego na 4 maja. Zebrani udali się do kościoła parafialnego w Niebylcu, gdzie odprawiona została msza św. w intencji Ojczyzny i strażaków. Eucharystia była koncelebrowana pod przewodnictwem ks. prałata Stanisława Stęchłego oraz ks. Czesława Goraja – proboszcza miejsca i ks. Pawła Smolenia – wikariusza. Następnie uczestnicy prowadzeni przez Orkiestrę Dęta z Niebylca oraz mażoretki udali się pod pomnik św. Floriana. Złożony został tam meldunek przez druha Stanisława Daszykowskiego – Komendanta Gminnego ZOG ZOSP RP w Niebylcu, który przyjął Zbigniew Korab wójt gminy Niebylec, a następnie wygłosił okolicznościową mowę. W dalszej części delegacje składały kwiaty pod pomnikiem. Uroczystość została zakończona koncertem pieśni patriotycznej oraz występem mażoretek.

Czytaj więcej: Święto Narodowe Trzeciego Maja 2017