Otwarcie Posterunku Policji w Niebylcu

Po 5 latach w Niebylcu staraniem władz gminy Niebylec został przywrócony Posterunek Policji. 28  listopada w Pruchniku dokonano symbolicznego otwarcia nowej siedziby komisariatu policji w Pruchniku i reaktywacji posterunku w Niebylcu.

Komendant Komisariatu  Policji  w Pruchniku asp. sztab. Wojciech Mikłasz oraz kierownik Posterunku Policji w Niebylcu asp. sztab. Mariusz Florek odebrali z rąk insp. Małgorzaty Borowik symboliczne klucze do nowych obiektów.

Czytaj więcej: Otwarcie Posterunku Policji w Niebylcu

Konieczkowa druga najpiękniejsza wieś Podkarpacia

Miło nam zakomunikować o dużym sukcesie miejscowości Konieczkowa w konkursie Piękna Wieś Podkarpacka 2017 organizowanym cyklicznie przez Zarząd Województwa Podkarpackiego. W tegorocznej edycji Konieczkowa zgłoszona do konkursu przez Referat Mienia i Ochrony Środowiska Urzędu Gminy w Niebylcu zajęła II miejsce.

Czytaj więcej: Konieczkowa druga najpiękniejsza wieś Podkarpacia

ODZNACZENIA PREZYDENTA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ DLA JUBILATÓW Z GMINY NIEBYLEC

„Prawdziwą miłość poznaje się nie po jej sile lecz po czasie jej trwania” (Robert Poulet)
Jubileusz 50-lecia pożycia związku małżeńskiego świętowały w tym roku w gminie Niebylec następujące pary:
Stanisława i Jan Bosek z Połomi
Maria i Henryk Głowaccy z Połomi
Maria i Jerzy Kobryń z Połomi
Genowefa i Tadeusz Sołtys z Połomi
Danuta i Kazimierz Drozd z Gwoźnicy Górnej
Maria i Stanisław Siuciak z Gwoźnicy Górnej
Maria i Ignacy Jarosz z Konieczkowj
Bronisława i Tadeusz Pikuła z Konieczkowj
Maria i Mieczysław Socha z Konieczkowj
Maria i Mieczysław Szaro z Konieczkowj
Bogumiła i Augustyn Kąkol z Niebylca
Jadwiga i Jan Stanisławczyk z Niebylca
Marię i Edwarda Tomoń z Lutczy
Zofie i Józefa Wojtaszek z Lutczy
Z tej okazji uroczyste spotkanie par obchodzących złote gody małżeńskie odbyło się 17 października 2017r w Domu Strażaka w Konieczkowej.

Czytaj więcej: ODZNACZENIA PREZYDENTA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ DLA JUBILATÓW Z GMINY NIEBYLEC