Ogłoszenie o spotkaniu ws. instalacji kolektorów słonecznych, paneli fotowoltaicznych, kotłów na biomasę oraz pomp ciepła na budynkach mieszkalnych położonych na terenie gminy

Szanowni Państwo,

Wójt Gminy Niebylec zaprasza na spotkanie informacyjne mieszkańców gminy, którzy zgłosili się do projektu pn. „Rozwój OZE szansą na poprawę jakości życia mieszkańców gmin Niebylec i Wielopole Skrzyńskie” realizowanego przy współfinansowaniu ze środków z Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020, Oś priorytetowa III Czysta Energia, Działanie 3.1 Rozwój OZE.

Spotkanie odbędzie się w dniu 30 stycznia 2018 r. (tj. wtorek ) o godz. 18:00 na Hali Sportowej przy Szkole Podstawowej w Niebylcu.

Spotkanie adresowane jest do osób, które złożyły ankiety wstępne i zostały zakwalifikowane do uczestnictwa w projekcie na montaż instalacji kolektorów słonecznych, paneli fotowoltaicznych, kotłów na biomasę oraz pomp ciepła na budynkach mieszkalnych położonych na terenie gminy.

Tematem spotkania będzie omówienie warunków zawarcia umów
z mieszkańcami, kosztów ponoszonych przez mieszkańców w ramach tzw. wkładu własnego, terminu ich wpłat oraz wymogów technicznych proponowanych instalacji OZE.

Ze względu na ważność podejmowanych tematów prosi się wszystkich mieszkańców, którzy zdeklarowali uczestnictwo w projekcie o niezawodne przybycie.