Materiały ze spotkania „Odnawialne źródła energii szansą poprawy środowiska naturalnego”

4 grudnia 2016 na terenie gminy Niebylec miały miejsce spotkania informacyjne dotyczące projektu unijnego realizowanego przy współfinansowaniu ze środków z Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020, Oś priorytetowa III Czysta Energia,  Działanie 3.1 Rozwój OZE. Podczas spotkań w Połomi, Gwoźnicy Górnej, Lutczy oraz Niebylcu uczestnicy zostali poinformowani o wstępnych założeniach projektu przygotowanego przez Gminę Niebylec, polegającego na budowie różnych rodzajów instalacji OZE, w tym w szczególności instalacji kolektorów słonecznych do podgrzewania ciepłej wody użytkowej i kotłów na biomasę, ale również pomp ciepła i instalacji fotowoltaicznych zlokalizowanych na budynkach mieszkalnych położonych na terenie gminy.
Poniżej prezentujemy materiały ze spotkań oraz wszelkie dokumenty konieczne do uczestnictwa mieszkańców w Projekcie.

Mieszkańców zainteresowanych udziałem w Projekcie prosimy o złożenie Deklaracji udziału w Projekcie, Oświadczenia – kryteria rekrutacji, oraz Ankiety mającej na celu określenie doboru instalacji OZE. Wypełnione dokumenty należy złożyć w sekretariacie Urzędu Gminy, w nieprzekraczalnym terminie do 19 grudnia  2016 r. (osobiście lub pocztą lub poprzez przesłanie skanu na e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript., Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. lub faksem: 17 277 34 54 – decyduje data wpływu do Urzędu).

Załączniki:
Pobierz plik (2016-12-04_prezentacja_oze.pdf)ODNAWIALNE ŹRÓDŁA ENERGII SZANSĄ POPRAWY ŚRODOWISKA NATURALNEGO[Prezentacja ze spotkania]
Dostęp do URL (http://niebylec.pl/attachments/article/447/2016-11_Regulamin.pdf)REGULAMIN NABORU WNIOSKÓW[[REGULAMIN NABORU WNIOSKÓW OD MIESZKAŃCÓW W RAMACH PROJEKTÓW Z ZAKRESU ODNAWIALNYCH ŹRÓDEŁ ENERGII PLANOWANYCH DO REALIZACJI PRZEZ GMINĘ NIEBYLEC]
Dostęp do URL (http://niebylec.pl/attachments/article/447/za%C5%82.%201%20ankieta%20%20doboru%20OZE.doc)ANKIETA WSTĘPNA DOBORU INSTALACJI OZE[Załącznik Nr 1 do regulaminu naboru ankiet w ramach projektu w zakresie OZE]]
Dostęp do URL (http://niebylec.pl/attachments/article/447/za%C5%82.%202%20deklaracja%20OZE.doc)DEKLARACJA UDZIAŁU W PROJEKCIE POLEGAJĄCYM NA montażu i instalacji Odnawialnych[Załącznik Nr 2 do regulaminu naboru ankiet w ramach projektu w zakresie OZE]
Dostęp do URL (http://niebylec.pl/attachments/article/447/za%C5%82.%203%20oswiadczenie_kryteria_OZE.doc)OŚWIADCZENIE – KRYTERIA REKRUTACJI montażu instalacji OZE na budynkach mieszkal[Załącznik Nr 3 do regulaminu naboru ankiet w ramach projektu w zakresie OZE]
Dostęp do URL (http://niebylec.pl/attachments/article/447/2016-11_za%C5%82_4_wzor_umowy.pdf)Wzór umowy[Przedmiotem umowy jest użyczenie nieruchomości i określenie warunków użyczenia nieruchomości dla potrzeb realizacji projektu]