Komunikat Państwowego Inspektora Sanitarnego w Strzyżowie

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Strzyżowie w związku z gwałtownymi zjawiskami atmosferycznymi występującymi w ostatnim czasie, powodującymi konieczność podejmowania interwencji w ramach działań antykryzysowych informuje, że dla mieszkańców powiatu strzyżowskiego na stronie internetowej PSSE Strzyżów (http://www.pssestrzyzow.pl/aktualnosci/ogolna/mieszkancy-powiatu-strzyzowskiego-uwaga-.htm) umieszczono informację o możliwości nieodpłatnego odbioru środków przeznaczonych do dezynfekcji wody i pomieszczeń w siedzibie PSSE w Strzyżowie przy ul. Słowackiego 8.
Umieszczone też tam zostały informacje nt. oczyszczania i odkażania studni, postępowania z żywnością, dezynfekcji pomieszczeń, sprzętu, ubrań, bielizny i przedmiotów użytku, zapobieganiu chorób zakaźnych, zapobieganiu tężcowi u zranionych osób, o zwalczaniu szkodliwych i uciążliwych owadów.
Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Strzyżowie przypomina o obowiązku gminy, zapewnienia mieszkańcom wody bezpiecznej dla zdrowia w przypadku pogorszenia się jakości wody lub wystąpienia przerw w dostawie wody.