Komunikaty Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Strzyżowie skierowany do wybranych konsumentów wody

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Strzyżowie informuje odbiorców wody z wodociągów zaopatrujących:
- Szkołę Podstawową w Konieczkowej,
- Szkołę Podstawową w Gwoźnicy Dolnej,
- Szkołę Podstawową Nr 2 w Lutczy,
- Szkołę Podstawową w Jaworniku,
- Szkołę Podstawową w Baryczce,
że woda z sieci wodociągowej nie nadaje się do spożycia przez ludzi, w tym: picia, utrzymywania higieny jamy ustnej, przygotowywania posiłków i napojów, mycia naczyń kuchennych i sztućców.

W pobranych próbkach wody z ww wodociągów stwierdzono zanieczyszczenie wskaźnika mikrobiologicznego - obecność bakterii grupy coli (42 jtk.).
Informacja o przekroczeniu dopuszczalnych parametrów zawarta została w sprawozdaniu z badań Laboratorium Środowiskowego w Pszczynie i wpłynęła do tut Stacji drogą elektroniczną w dniu 05.11.2018r.
W związku z powyższym informuje się odbiorców wody, aby do czasu uzyskania pozytywnego wyniku badania wody i ogłoszenia komunikatu potwierdzającego przydatność wody do spożycia osoby z osłabioną odpornością, rodzice/opiekunowie małych dzieci oraz dzieci i dorośli korzystając z wody wodociągowej zachowali szczególną ostrożność.
W przypadku wystąpienia jakichkolwiek objawów należy niezwłocznie zgłosić się do
swojego lekarza rodzinnego.
Woda z sieci wodociągowej może być wykorzystywana do celów sanitarnych. Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Strzyżowie na bieżąco prowadzi monitoring jakości wody i o zmianie sytuacji powiadomi odrębnym komunikatem

Załączniki:
Pobierz plik (psk_443-3-2018_18-11-05.pdf)Pełna treść komunikatów PPIS w Strzyżowie[załącznik pdf]