Zarządzenia Wojewody Podkarpackiego w sprawach ustalenia liczby radnych wybieranych do do rad gmin, powiatów oraz Sejmiku Województwa Podkarpackiego

W imieniu Wojewody Podkarpackiego podajemy do publicznej wiadomości następujące zarządzenia w sprawach ustalenia liczby radnych wybieranych do do rad gmin, powiatów oraz Sejmiku Województwa Podkarpackiego:

- ZARZĄDZEN1E NR 18/18 WOJEWODY PODKARPACKIEGO z dnia 19 lutego 2018 r. w sprawie ustalenia liczby radnych wybieranych do rad gmin na terenie województwa podkarpackiego – do pobrania w formacie pdf,

- ZARZĄDZENIE NR 19/18 WOJEWODY PODKARPACKIEGO z dnia 19 lutego 2018 r. w sprawie ustalenia liczby radnych wybieranych do rad powiatów na terenie województwa podkarpackiego – do pobrania w formacie pdf,

- ZARZĄDZENIE NR 20/18 WOJEWODY PODKARPACKIEGO z dnia 19 lutego 2018 r. w sprawie ustalenia liczby radnych wybieranych do Sejmiku Województwa Podkarpackiego – do pobrania w formacie pdf.