OGŁOSZENIE KONKURSU NA REALIZACJĘ ZADANIA PUBLICZNEGO W ZAKRESIE KULTURY, SZTUKI, OCHRONY DÓBR KULTURY I DZIEDZICTWA NARODOWEGO - wyniki

Wójt Gminy Niebylec działając na podstawie art. 5 w związku z art. 13 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t.j. Dz. U. 2016 r. poz. 239 z późn. zm) oraz na podstawie Uchwały nr XII/47/2015 Rady Gminy Niebylec z dnia 20. listopada 2015 r. w sprawie uchwalenia „Programu współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2016” ogłasza OTWARTY KONKURS OFERT NA REALIZACJĘ W OKRESIE od dnia 01.04.2016 r. do dnia 31.08.2016 r. zadań z zakresu kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa dla organizacji pozarządowych, o których mowa w art. 3 ust. 2 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie oraz podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 w/w ustawy, prowadzących działalność w zakresie kultury.

Szczegółowe informacje poniżej:
OGŁOSZENIE KONKURSU NA REALIZACJĘ ZADANIA PUBLICZNEGO W ZAKRESIE KULTURY, SZTUKI, OCHRONY DÓBR KULTURY I DZIEDZICTWA NARODOWEGO
Wzór oferty w formacie doc
Wzór oferty w formacie pdf

Wyniki otwartego konkursu ofert z dnia 7 marca 2016 r. na wsparcie realizacji zadania publicznego z zakresu kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego.

Nowy numer „Rocznika Niebyleckiego”

Ukazał się nowy numer „Rocznika Niebyleckiego” – 2015 r.  – jest do nabycia w Urzędzie Gminy w Niebylcu, sekretariat, w cenie 30 zł. za egz.
Przed dwoma laty rozpoczęliśmy druk  „Rocznika Niebyleckiego”, jako wydawnictwa dokumentującego stan wiedzy o naszym regionie. W roku bieżącym oddajemy do rąk Państwa już trzeci tom, co dowodzi wielkiej popularności tego wydawnictwa i świadczy o ciągłym poszerzaniu kręgu osób chcących u nas publikować swoje teksty. Osób takich mamy coraz więcej, a plany i zamierzenia bardzo śmiałe. Ogromnie nas to cieszy, ponieważ świadczy o ciekawej i osobliwej historii regionu, a także o ciągłym jej pielęgnowaniu i poszerzaniu wiedzy o niej.
Rocznik, już tradycyjnie, ma strukturę trójdzielną. Najpierw dajemy opracowania, następnie relacjonujemy wydarzenia, które miały miejsce w ciągu mijającego roku, a w części trzeciej zamieszczamy biogramy osób ważnych dla regionu.

Czytaj więcej: Nowy numer „Rocznika Niebyleckiego”

Między nami Szoooł

Fundacja Rozwoju "Dobre Życie" wraz z mieszkańcami gmin Niebylec i Strzyżow oraz Gminnym Ośrodkiem Kultury w Niebylcu i Domem Kultury "Sokół" w Strzyżowie, zaprasza na widowisko teatralno-muzyczne.
Terminy do wyboru:

  • 12 grudnia, godz. 17.00 - w Domu Kultury „Sokół” w Strzyżowie
  • 13 grudnia, godz. 17.00 - w Gminnym Ośrodku Kultury w Niebylcu

Na scenie ożyją lokalne historie i piosenki w wykonaniu 50-osobowej grupy aktorów, młodzieży i serniorów, z dwóch gmin, Niebylca i Strzyżowa. Podczas widowiska odbędzie się również premiera teledysków nagranych do lokalnych piosenek i wystawa zdjęć.
Reżyseria widowiska: Arkadiusz Ziętek

Więcej o projekcie na: http://www.dobrezycie.org/lepiej-razem-2015
Widowisko jest realizowane przez Fundację Rozwoju „Dobre Życie” w partnerstwie z Gminnym Ośrodkiem Kultury w Niebylcu i Domem Kultury „Sokół” w Strzyżowie w ramach projektu
wielopokoleniowego “Lepiej razem - razem lepiej”.
Projekt współfinansowany ze środków otrzymanych od Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej w ramach Programu na rzecz Aktywności Społecznej Osób Starszych na lata 2014-­2020.

„Przyboś DZISIAJ!” – podsumowanie cyklu wydarzeń

Wykłady cenionych literaturoznawców z Polski i za granicy, spotkanie z mieszkańcami Gwoźnicy, wystawa pamiątek w Muzeum Okręgowym oraz wspaniały recital poezji Juliana Przybosia w wykonaniu Bogusława Kierca - przez trzy dni, od 6 do 8 października w Gwoźnicy, Niebylcu i Rzeszowie trwał cykl wydarzeń „Przyboś DZISIAJ!” poświęcony Julianowi Przybosiowi w 45. rocznicę jego śmierci. Organizatorem tych wydarzeń było Towarzystwo Miłośników Ziemi Niebyleckiej.

Inauguracja imprezy „Przyboś DZISIAJ!” odbyła się we wtorek, 6 października o godz. 9 w Zespole Szkół w Niebylcu, konferencją naukową zorganizowaną wspólnie z Uniwersytetem Rzeszowskim. Do Niebylca przyjechali znakomici literaturoznawcy, znawcy twórczości Juliana Przybosia i literatury współczesnej. Wśród nich byli m.in.: prof. dr hab. Stanisław Uliasz z Uniwersytetu Rzeszowskiego, dr hab. prof. USz Piotr Michałowski z Uniwersytetu Szczecińskiego, prof. dr hab. Dorota Walczak-Delanois z Université libre de Bruxelles, prof. dr hab. Bogusław Dopart z Uniwersytetu Jagiellońskiego, dr Anna Spólna z Uniwersytetu Techniczno-Humanistycznego w Radomiu.

Czytaj więcej: „Przyboś DZISIAJ!” – podsumowanie cyklu wydarzeń