Dni Gminy Niebylec 2017

W ostatni dzień czerwca i dwa pierwsze dni lipca (30.06 – 2.07) odbyły się Dni Gminy Niebylec wypełnione bogatym i rozległym programem, przede wszystkim kulturalnym. 30 czerwca o godz. 18 w budynku GOK w Niebylcu „święto gminy” rozpoczęło się od wystawy fotograficznej Jana Macieja Maciucha pt. „Przywołane z pamięci” będącej rezultatem podróży autora do Ziemi Świętej. Autor jest profesorem Wydziału Sztuki Uniwersytetu Rzeszowskiego. Z uwagi na tematykę wystawy, jak i lokalną historię Niebylca wystawie towarzyszył również wykład prof. dr hab. Wacława Wierzbieńca z Instytutu Historii Uniwersytetu Rzeszowskiego pt. „Specyfika życia religijnego w galicyjskim SZTETL”. Wystawa oraz wykład zostały zorganizowane przez Towarzystwo Miłośników Ziemi Niebyleckiej. Godzinę później rozegrały się również zawody siłowe w wyciskaniu na ławeczce pionowej w siłowni Champion.

Czytaj więcej: Dni Gminy Niebylec 2017

Noc Muzeów 2017

13 maja 2017 Muzeum Samorządowe Gminy Niebylec w Konieczkowej po raz kolejny włączyło się do europejskiej akcji Noc Muzeów zapewniając obok wystaw i ekspozycji, również interesujący program muzyczny i naukowy. Tegoroczne impreza muzeum mającego siedzibę przy Zespole Szkół im. Jana Pawła II w Konieczkowej była współorganizowana z rzeszowskim oddziałem Instytutu Pamięci Narodowej, a patronat objął Kazimierz Gołojuch poseł na Sejm RP z Podkarpacia. Motywem przewodnim wydarzenia była pamięć ofiar Katynia z Ziemi Niebyleckiej, a podniosły charakter patriotyczno-historyczny podkreślił również koncert zespołu Zayazd, Orkiestry Dętej z Gwoźnicy Górnej oraz występy muzyczne młodzieży Zespołu Szkół w Konieczkowej.

Czytaj więcej: Noc Muzeów 2017

III Jarmark Niebylecki

Dnia dniu 3 maja 2017 r. odbyła się trzecia już edycja jarmarku niebyleckiego, który jest wydarzeniem kulturalnym nawiązującym do założenia miasta w 1509 r. Jest to próba rekonstrukcji dawnych targów i jarmarków niebyleckich. To właśnie w tym roku, a dokładnie 23 października, król Zygmunt Stary wydał Mikołajowi Machowskiemu przywilej na założenie miasta na terenie Jawornika, dziedzicznej wsi jego brata, Jana Machowskiego. Dlaczego nie doszło do założenia miasta Jawornik lecz Niebylca, dokładnie nie wiadomo. Próbę wyjaśnienia podjął prof. Jerzy Wyrozumski, który stwierdził, że albo założenie miasta Jawornik nie powiodło się, albo – co jego zdaniem jest bardziej prawdopodobne – w trakcie wytyczania granic miasta jego centrum przesunięto ku sąsiadującej z Jawornikiem wsi Niebylec, gdzie znajdowało się skrzyżowanie dróg, co było nie obojętne dla miasteczka planowanego jako centrum wymiany towarów.

Czytaj więcej: III Jarmark Niebylecki

Nowy "Rocznik Niebylecki 2016/2017" już dostępny

Ukazał się kolejny, IV tom „Rocznika Niebyleckiego” przygotowany przez Towarzystwo Miłośników Ziemi Niebyleckiej. Najnowsza publikacja pt. „ Rocznik Niebylecki 2016/2017” jak zwykle odkrywa wiele nieznanych faktów dotyczących Ziemi Niebyleckiej jak i związanych z nią osób. Rocznik można nabyć w cenie 30 zł w Urzędzie Gminy w Niebylcu.

Spis treściNowy "Rocznik Niebylecki 2016/2017" już dostępny

Ogłoszenie wyników otwartego konkursu ofert na wsparcie realizacji zadania publicznego z zakresu kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego.

Wójt Gminy Niebylec ogłasza wyniki otwartego konkursu ofert na wsparcie realizacji zadania publicznego z zakresu kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego. W wyniku przeprowadzonego postępowania konkursowego wybrano następujące oferty na realizację zadań:

1) z zakresu kultywowania tradycji lokalnych i zwyczajów ludowych wyrażone w szczególności poprzez wydanie publikacji poświęconej kulturze lub historii obszaru gminy:
Parafia Rzymskokatolicka pw. Znalezienia Świętego Krzyża w Niebylcu: Wydanie „Przewodnika po parafii pw. Znalezienia Świętego Krzyża w Niebylcu” - 3 000 zł,
Towarzystwo Miłośników Ziemi Niebyleckiej:    Wydanie publikacji śpiewnika pt. „Hej kapela” -    2 500 zł,

2) z zakresu kultywowania tradycji lokalnych i zwyczajów ludowych wyrażone w szczególności poprzez propagowanie potraw lokalnych i obrzędów ludowych oraz wspieranie tradycji kulturalno-społecznych gminy:
Stowarzyszenie Kół Gospodyń Wiejskich w Niebylcu - Propagowanie potraw lokalnych zwyczajów i obrzędów ludowych oraz wspieranie tradycji kulturalno-społecznej gminy poprzez uczestnictwo w organizacji następujących wydarzeń. Kwota przyznanej dotacji: 4 500 zł.

Zarządzenie Nr 27/2017 Wójta Gminy Niebylec z dnia 7 kwietnia 2017 roku w sprawie ogłoszenia wyników otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego w zakresie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego

Otwarty konkurs ofert na realizację zadań z zakresu kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego dla organizacji pozarządowych