Zespół Szkół w Połomi

Zespół Szkół w Połomi - Tel. 017 277-37-07 Dyrektor Zespołu mgr Barbara Bosek W Skład Zespołu wchodzi sześcioklasowa szkoła podstawowa z oddziałem zerowym, oraz sześciooddziałowe gimnazjum. W szkole podstawowej uczy się 111 uczniów, a w gimnazjum 100 uczniów. Zatrudnionych jest 7 nauczycieli kontraktowych, 9 nauczycieli mianowanych, 7 nauczycieli dyplomowanych oraz 1 stażysta. W Zespole szkól działa Rada Rodziców, Rada Pedagogiczna oraz Samorząd Uczniowski.