Zespół Szkół w Gwoźnicy Górnej

Zespół szkół w Gwoźnicy Górnej - Tel.017 277-39-02 Dyrektor Zespołu mgr Marzena Haduch W skład Zespołu wchodzi sześcioklasowa Szkoła Podstawowa z oddziałem zerowy oraz trzyoddziałowe gimnazjum. W szkole Podstawowej uczy się 136 uczniów, a w gimnazjum 69 uczniów. Zatrudnionych jest 4 nauczycieli kontraktowych, 8 nauczycieli mianowanych, 7 nauczycieli dyplomowanych oraz 1 stażysta. Przy Zespole Szkół działa Rada Rodziców, Rada Pedagogiczna, Samorząd Uczniowski oraz Koło PTSM.