Szkoła Podstawowa w Gwoździance

Szkoła Podstawowa w Gwoździance - Tel. 017 277-30-50 Dyrektor Szkoły mgr Zofia Wójcikowska Jest to pięcioklasowa Szkoła Podstawowa z oddziałem zerowym, gdzie uczy się 23 uczniów. Zatrudnionych jest 3 nauczycieli kontraktowych, 4 nauczycieli mianowanych oraz 1 nauczyciel dyplomowany. Przy szkole działa Rada Rodziców, Rada Rodziców oraz Samorząd Uczniowski.