Szkoła Podstawowa w Bliziance

Szkoła Podstawowa w Bliziance - Tel. 017 277-30-39 Dyrektor Szkoły mgr Małgorzata Lenart. Jest to sześcioklasowa Szkoła Podstawowa z klasami łączonymi z oddziałem zerowym, gdzie uczy się 42 uczniów. Zatrudnionych jest 4 nauczycieli kontraktowych, 4 nauczycieli mianowanych, 1 nauczyciel dyplomowany oraz 3 stażystów. W szkole działa Rada Rodziców, Rada Pedagogiczna oraz Samorząd Uczniowski.