Szkoła Podstawowa w Baryczce

Szkoła Podstawowa w Baryczce - Tel. 017 277-30-75 Dyrektor Szkoły mgr Tadeusz Gruba Jest to sześcioklasowa Szkoła Podstawowa z oddziałem zerowym, gdzie uczy się 81 uczniów. Zatrudnionych jest 2 nauczycieli kontraktowych, 2 nauczycieli mianowanych oraz 8 nauczycieli dyplomowanych. W szkole działa Rada Rodziców, Rada Pedagogiczna oraz Samorząd Uczniowski. 17 maja 2007 roku szkole nadano imię Bł.Ks. Bronisława Markiewicza