Aktywni młodzi na rynku pracy na Podkarpaciu 2

Fundacja im. Hetmana Jana Tarnowskiego ogłasza kolejny nabór do projektu “Aktywni młodzi na rynku pracy na Podkarpaciu 2” w ramach ścieżki B (skierowana do Kandydatów/-ek zainteresowanych szkoleniami zawodowymi i stażami).
Zgłoszenia do projektu (formularz rekrutacyjny wraz z wymaganymi załącznikami) przyjmowane będą w terminie od: 16.04.2018 r. do 20.04.2018 r. w dni robocze w godzinach 9:00-14:00 w Biurze projektu w Rzeszowie, ul. J. Słowackiego 24 pok. 32, III piętro.
Do udziału w projekcie zapraszamy osoby spełniające poniższe kryteria:
•    do 29 r. ż.,
•    zamieszkałe na terenie województwa podkarpackiego,
•    nie pracujące, bierne zawodowo lub bezrobotne niezarejestrowane w urzędzie pracy,
•    nie uczestniczące w kształceniu formalnym w trybie stacjonarnym,
•    nie szkolące się ze środków publicznych w okresie 4 tygodni przed złożeniem dokumentów

Czytaj więcej: Aktywni młodzi na rynku pracy na Podkarpaciu 2

Informacja ARiMR

Chcąc złożyć „OŚWIADCZENIE POTWIERDZAJĄCE BRAK ZMIAN W 2018 ROKU W ODNIESIENIU DO WNIOSKU O PRZYZNANIE PŁATNOŚCI ZŁOŻONEGO W ROKU 2017” Biuro Powiatowe w Strzyżowie będzie czynne 14 marca 2018 do godz. 19:00

Waloryzacja emerytur i rent rolniczych od dnia 1 marca 2018 r.

Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego informuje, że od dnia 1 marca 2018 roku kwoty świadczeń emerytalno-rentowych przysługujących od 28 lutego 2018 roku podlegają podwyższeniu – zgodnie z art. 48a ustawy z dnia 20 grudnia 1990 roku o ubezpieczeniu społecznym rolników – wskaźnikiem waloryzacyjnym wynikającym z ustawy z dnia 17 grudnia 1998 roku o emeryturach
i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych, który wynosi 102,98%.

W związku z tym w  komunikacie z 13 lutego 2018 roku Prezes KRUS ogłosił, że kwota rolniczej emerytury podstawowej od 1 marca 2018 roku wynosi 912 zł 86 gr (wzrost o 2,98%).

Waloryzacja  emerytur i rent rolniczych od 1 marca 2018 roku polega na przemnożeniu kwoty emerytury podstawowej wynoszącej 912 zł 86 gr przez wskaźnik wymiaru ustalony indywidualnie dla każdego świadczenia. W ten sposób zostaną podwyższone (zwaloryzowane) wszystkie emerytury i renty rolnicze wypłacane na dzień 28 lutego 2018 roku.

Czytaj więcej: Waloryzacja emerytur i rent rolniczych od dnia 1 marca 2018 r.

Konkurs grantowy „Wspieramy Rozwój”

Zapraszamy do udziału w konkursie grantowym „ Wspieramy Rozwój” organizowanym przez Grupę Cedrob. To już druga edycja konkursu, którego celem jest nagrodzenie podmiotów prowadzących działalność społecznie użyteczną. W tym roku z okazji 100-lecia Odzyskania Niepodległości przez Polskę, powstała dedykowana temu wydarzeniu kategoria, która ma na celu promowanie idei patriotyzmu w lokalnych społecznościach.
W II edycji konkursu wnioskodawcy mogą zgłaszać projekty w pięciu kategoriach:
1. Nauka i rozwój.
2. Edukacja i sport.
3. Kultura.
4. Inicjatywa społeczna.
5. 100-lecie Odzyskania Niepodległości przez Polskę.

Łączna pula grantów to 1 milion złotych.
W każdej z nich przewidziano granty w wysokości: 2 granty po 30 tys. zł, 4 granty po 20 tys. Zł, 3 granty po 10 tys. zł, 6 grantów po 5 tys. zł.

Czytaj więcej: Konkurs grantowy „Wspieramy Rozwój”