Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność

Lokalna Grupa Działania C. K. Podkarpacie działająca na terenie gmin:
Czudec, Niebylec, Wielopole Skrzyńskie
informuje o możliwości składania wniosków o przyznanie pomocy w ramach poddziałania 19.2
„Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność”
objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020
w zakresie:

1.Zachowanie dziedzictwa lokalnego (konkurs)
Przedsięwzięcie 1.2.1 Rewitalizacja budynków zabytkowych użytkowanych na cele publiczne, obiektów małej architektury, konserwacja pomników historycznych i miejsc pamięci, budynków sakralnych i cmentarzy - 200 000,00.

2. Rozwój rynków zbytów (konkurs)
Przedsięwzięcie 2.2.2 Budowa, modernizacja i/lub wyposażenie obiektów do produkcji bądź sprzedaży produktów/usług lokalnych i/lub z wykorzystaniem odnawialnej energii w prowadzeniu działalności gospodarczej  - 50 000,00.

3. Wzmocnienie kapitału społecznego,  w tym przez podnoszenie wiedzy społeczności lokalnej w zakresie ochrony środowiska i zmian klimatycznych, także z wykorzystaniem rozwiązań innowacyjnych (konkurs)
Przedsięwzięcie 3.1.1  Przystosowanie lub/i wyposażenie miejsc ogólnodostępnych służących aktywizacji zawodowej i społecznej mieszkańców LGD - 150 000,00.

4. Wzmocnienie kapitału społecznego,  w tym przez podnoszenie wiedzy społeczności lokalnej w zakresie ochrony środowiska i zmian klimatycznych, także z wykorzystaniem rozwiązań innowacyjnych (konkurs)
Przedsięwzięcie 3.1.2. Wykorzystanie i promowanie innowacyjnych rozwiązań ułatwiających dostęp do wysokiej jakości działań edukacyjnych - 50 000,00.

Czytaj więcej: Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność

Senior na drodze - pamiętaj o bezpieczeństwie

Zapraszamy seniorów na bezpłatne spotkanie pt. „Senior na drodze – pamiętaj o bezpieczeństwie” w Starostwie Powiatowym w Strzyżowie w dniu 11 lipca w godz. od 9.00 do 11.00 – część wykładowa w sali nr 208 oraz serwis rowerowy.
W tym roku spotkania z seniorami odbędą się w 94 miejscowościach na terenie całej Polski. Akcja organizowana jest przez Ministerstwo Infrastruktury i Krajową Radę Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego. Partnerem strategicznym akcji jest Policja. Celem akcji jest uświadamianie kierowców, rowerzystów i pieszych 60+, jak zgodnie z zasadami - prawidłowo i bezpiecznie poruszać się po drodze, w jaki sposób stosować elementy odblaskowe i dlaczego są one tak ważne oraz jak sprawność psychofizyczna, (która z wiekiem jest coraz słabsza) ma wpływ na zdolność kierowania autem, rowerem, ale również na korzystanie z drogi jako pieszego.
Lokalni policjanci i eksperci ruchu drogowego poruszą zagadnienia związane z bezpieczeństwem w danym powiecie oraz podpowiedzą, na co zwracać szczególną uwagę, by zawsze bezpiecznie dotrzeć do celu. Uczestnicy akcji, którzy przyjadą na rowerach będą mogli zostawić je w serwisie rowerowym, gdzie wykonany zostanie podstawowy, bezpłatny przegląd techniczny roweru oraz jego doposażenie w elementy wyposażenia obowiązkowego, związane z bezpieczeństwem. Udział w całym wydarzeniu jest bezpłatny. W trakcie spotkania zapewniony będzie słodki poczęstunek.
Spotkanie zostało zaplanowane na dzień 11 lipca br. w godzinach 9.00-11.00 - część wykładowa w sali nr 208 Starostwa Powiatowego w Strzyżowie + serwis rowerowy (niewielki namiot przed budynkiem).
Wszystkie szczegółowe informacje na temat akcji znajdują się na stronie https://seniornadrodze.pl/.

Ostrzeżenie o upałach

Upał to stan pogody, gdy temperatura powietrza przy powierzchni ziemi przekracza 30 st. C. W ciągu dnia, najwyższa temperatura występuje pomiędzy godziną 15 a 18, a nie jak się powszechnie sądzi – w południe, zaś największe promieniowanie UV notowane jest w godzinach 12 – 13.

Skutki:

Wraz ze wzrostem temperatur znacząco wzrasta ryzyko odwodnienia oraz przegrzania organizmu. Upał może doprowadzić do wystąpienia udaru słonecznego lub cieplnego, który jest stanem zagrażającym zdrowiu, a nawet życiu. Jego objawy to: zmęczenie, silne bóle i zawroty głowy, nudności, gorączka, szum w uszach, drgawki, wzrost temperatury ciała zagrażający życiu, większa częstotliwość bicia serca i oddechu. Niewątpliwie, upał wpływa również na układ nerwowy człowieka. Wysokie temperatury mogą powodować ospałość, zdenerwowanie, a także wpływają na poziom koncentracji i efektywność pracy. Należy pamiętać, że upał jest szczególnie niebezpieczny dla osób starszych i dzieci. Trzeba również zadbać o zwierzęta, gdyż wysokie temperatury również u nich mogą prowadzić do przegrzania organizmu.

Czytaj więcej: Ostrzeżenie o upałach

Ruszają kolejne formy wsparcia dla rolników

Na przełomie maja i czerwca uruchomione zostaną kolejne nabory wniosków o przyznanie pomocy dla rolników z budżetu PROW 2014-2020. Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa będzie przyznawać premie dla młodych rolników, wsparcie na restrukturyzację małych gospodarstw oraz na zalesianie i tworzenie terenów zalesionych.

Czytaj więcej: Ruszają kolejne formy wsparcia dla rolników

Wnioski na "Modernizację gospodarstw rolnych" w obszarach a, b, c można składać do 27 maja

Rolnicy, którzy chcą rozwijać produkcję prosiąt, mleka krowiego lub bydła mięsnego, od 29 marca do 27 maja 2019 r. mogą składać w ARiMR wnioski na "Modernizację gospodarstw rolnych" w obszarach a, b, c.  
Uwaga – zmiany w zasadach naboru

Jedną  z najważniejszych korzyści dla rolników jest to, że osoby które prowadziły działalność rolniczą przez okres krótszy niż 12 miesięcy poprzedzających miesiąc złożenia wniosku o przyznanie pomocy, nie muszą już dokumentować uzyskania przychodu ze sprzedaży produktów rolnych. Dodatkowo poszerzono katalog kosztów, które kwalifikują się do refundacji we wskazanych obszarach. Rolnicy, którzy nie występowali dotychczas o pomoc w ramach obszaru a, b lub c mogą ubiegać się o uzyskanie dofinansowania  m.in. na zakup maszyn, urządzeń oraz infrastruktury technicznej, służących do prowadzenia produkcji w danym obszarze wsparcia, o ile jednocześnie realizują inwestycje związane bezpośrednio z budową lub modernizacją budynków inwentarskich, magazynów paszowych (w tym ich wyposażaniem), czy też adaptacją innych istniejących w gospodarstwie budynków na budynki inwentarskie (w tym wyposażaniem takich budynków) w danym rodzaju produkcji.

Czytaj więcej: Wnioski na "Modernizację gospodarstw rolnych" w obszarach a, b, c można składać do 27 maja