Komunikat Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa

Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa udziela pomocy producentom mleka, świń, owoców i warzyw, których nie stać na spłatę zaległych niepodatkowych należności budżetowych o charakterze publicznoprawnym, powstałych od 7 sierpnia 2014 r. do 30 kwietnia 2016 r.
Nieoprocentowana pożyczka z ARiMR pozwoli pozbyć się zaległych należności budżetowych. Wniosek o pożyczkę należy złożyć w Biurze Powiatowym ARiMR do dnia 15 października br. (pracująca sobota)
Szczegółowe informacje oraz formularz wniosku o pożyczkę dostępne są na stronie internetowej ARiMR pod adresem: www.arimr.gov.pl/Aktualności oraz w Oddziałach Regionalnych i Biurach Powiatowych ARiMR.