Złotym Krzyżem Zasługi za zasługi w działalności społecznej i samorządowej został odznaczony Zbigniew Korab, Wójt Gminy Niebylec. Odznaczenie państwowe osobiście wręczył wójtowi Prezydent RP Andrzeja Duda podczas uroczystości Dnia Samorządu Terytorialnego 27 maja 2019 r. w Belwederze.

Prezydent RP w trakcie uroczystości podkreślał ważną służbę publiczną. "Jesteście państwo, absolutnie śmiało można powiedzieć, sprawdzonymi ludźmi, którzy wiele już z siebie dali dla rozwoju swoich wspólnot lokalnych i regionalnych, dla rozwoju tych obszarów, które obejmują jednostki samorządu terytorialnego, w których państwo służycie, służycie podkreślam to słowo" - zaznaczył prezydent Andrzej Duda. "Bardzo serdecznie w imieniu RP za dotychczasową służbę dziękuje i proszę o jeszcze" - dodał.

Krzyż Zasługi jest to polskie cywilne odznaczenie państwowe, nadawane za zasługi dla Państwa lub obywateli, ustanowione na mocy ustawy z dnia 23 czerwca 1923 roku (Ustawa z dnia 23 czerwca 1923 r. o ustanowieniu „Krzyża Zasługi” - tekst ustawy został 21 czerwca zatwierdzony przez sejm, a 23 czerwca 1923 podpisany przez prezydenta Stanisława Wojciechowskiego)  i nadawane do chwili obecnej.

Zbigniew Korab jest związany z samorządem terytorialnym od momentu utworzenia powiatów, czyli 1998 roku. Został on wtedy członkiem zarządu Powiatu Strzyżowskiego I kadencji. Od 8 grudnia 2005 roku pełnił funkcję wicestarosty powiatu strzyżowskiego, aż do wyborów samorządowych 16 listopada 2006,  kiedy to został wybrany wójtem gminy Niebylec. W kolejnych wyborach samorządowych w 2010, 2014 oraz 2018 był ponownie wybierany wójtem gminy Niebylec na następne kadencje.  Zbigniew Korab ukończył Wyższą Szkołę Pedagogiczną w Rzeszowie, wydział historii. Studiował również politologię na Uniwersytecie Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie oraz zarządzanie w Wyższej Szkole Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie. Swoją karierę zawodową rozpoczynał jako nauczyciel w Szkole Podstawowej w Bliziance, a następnie pracował w Zespole Szkół w Konieczkowej.