Dofinansowanie dla zadań związanych z termomodernizacją obiektów użyteczności publicznej

Zgodnie z decyzją Zarządu Województwa Podkarpackiego kolejny wniosek Gminy Niebylec został wybrany do dofinansowania ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.

Wniosek naszego samorządu pn.: „Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej Gminy Niebylec" został złożony w ramach naboru ogłoszonego w 2012 r. dla działania 2.2 Infrastruktura energetyczna, Oś priorytetowa II Infrastruktura techniczna, Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackie na lata 2007 – 2013 - projekt z zakresu termomodernizacji, zmiany źródeł wytwarzania energii i modernizacji obiektów spalania paliw. W wyniku przeprowadzonej procedury oceny wniosków, ww. projekt otrzymał łącznie 90,00 pkt, z czego w wyniku oceny merytorycznej 80,00 pkt i 10,00 pkt wyniku oceny strategicznej, i zgodnie z uchwałą Zarządu Województwa Podkarpackiego
nr 211/4959/13 z dnia 19 lutego 2013 roku znalazł się 6 pozycji listy rankingowej wniosków wybranych do dofinansowania w zakresie termomodernizacji  (łączna ilość złożonych wniosków: 115, z czego 83 zostały wybrane do dofinansowania).

Czytaj więcej: Dofinansowanie dla zadań związanych z termomodernizacją obiektów użyteczności publicznej

Nowe wyposażenie dla OSP Połomia oraz Niebylec

Dwie jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej z naszej gminy powiększyły w ostatnim tygodniu swoje wyposażenie o nowy agregat prądotwórczy marki Honda EP13500TE AVR oraz motopompę pożarniczą Tohatsu M 8/8. Pierwsze z wymienionych specjalistycznych urządzeń trafiło na wyposażenie OSP Połomia, drugie natomiast do OSP Niebylec.

Czytaj więcej: Nowe wyposażenie dla OSP Połomia oraz Niebylec

Promesy z MSWiA

Wójt Gminy Niebylec Zbigniew KorabSukcesem zakończyły się starania Wójta Gminy Niebylec Zbigniewa Koraba o pozyskanie środków finansowych na odbudowę dróg zniszczonych przez powódź. W dniu dzisiejszym (14.03.2012) Gmina otrzymała promesy od Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji na ogólna kwotę 380 000 zł. Dodając udział własny samorządu w wysokości 20% łączne nakłady na ww cel zamkną się w kwocie 450 000 zł.

Czytaj więcej: Promesy z MSWiA

Nowoczesny samochód ratowniczo-gaśniczy w OSP Jawornik

W końcówce 2011 roku strażacy z Ochotniczej Straży Pożarnej w Jaworniku powiększyli swoje zaplecze sprzętowe o nowy lekki samochód ratowniczo-gaśniczy marki Renault Master. Samochód został odebrany w grudniu 2011 z siedziby wykonawcy karosacji nadwozia do potrzeb ratownictwa, firmy PW „BIBMOT" BIK-Sp.j w Mielcu. Odbioru dokonali wraz z strażakami z Jawornika wójt gminy Zbigniew Korab oraz skarbnik Edward Wolanin.

Czytaj więcej: Nowoczesny samochód ratowniczo-gaśniczy w OSP Jawornik

Promesa dla gminy Niebylec

Po raz kolejny nasza Gmina znalazła się pośród samorządów z Podkarpacia, które otrzymały promesy na odbudowę infrastruktury w ramach usuwania skutków klęsk żywiołowych. W imieniu Gminy Niebylec promesę z rąk Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji Jerzego Millera odebrał Wójt Gminy Niebylec Zbigniew Korab. Pozyskana datacja w wysokości 600 000,00 zł przeznaczona zostanie na dofinansowanie zadania związanego z remontem drogi gminnej Nr 1 12212 R Jawornik - Godowa na łącznej długości 1500 mb, którego realizacja planowana jest na czerwiec - lipiec br.