ZMIANA OGŁOSZENIA O PRZETARGU
 
Wójt Gminy Niebylec działając w oparciu o zarządzenie nr 173/2020 Wójta Gminy Niebylec z dnia 8 grudnia 2020 r.  zmieniające zarządzenie nr 130/2020 Wójta Gminy Niebylec z dnia 6 października 2020 r. w sprawie ogłoszenia przetargu na sprzedaż nieruchomości oznaczonej nr ewid. 1692 położonej w Gwoźnicy Górnej, stanowiącej własność Gminy Niebylec informuje o: zmianie terminu przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Gminy Niebylec położonej w Gwoźnicy Górnej oznaczonej nr ewid. 1692 o pow. 0,23 ha oraz o zmianie terminu wpłaty wadium oraz zmianie nr konta bankowego do wpłaty wadium:

1. Przetarg odbędzie się w dniu 19 stycznia 2021 r. o godz. 10.00 w świetlicy Urzędu Gminy w Niebylcu (pok. nr 11).

2. Wadium należy wpłacić  w pieniądzu na konto Urzędu Gminy w Niebylcu, 38-114 Niebylec 170,  nr  92 9168 1030 0260 1007 2000 0020 w BS Strzyżów O/Niebylec w nieprzekraczalnym terminie do dnia  12.01.2021 r. z podaniem przedmiotu wpłaty.

3. Pozostała treść ogłoszenia i warunki przetargu pozostają bez zmian.

Zarządzenie Nr 173/2020 Wójta Gminy Niebylecz dnia 8 grudnia 2020 r.zmieniające zarządzenie nr 130/2020 Wójta Gminy Niebylec z dnia 6 października 2020 r. w sprawie ogłoszenia przetargu na sprzedaż nieruchomości oznaczonej nr ewid. 1692 położonej w Gwoźnicy Górnej stanowiącej własność Gminy Niebylec

Wójt Gminy Niebylec ogłasza przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości oznaczonej nr ewid. nr 1692 o pow. 0,23 ha w Gwoźnicy Górnej, objętej KW RZ1S/00035217/9, stanowiącej własność Gminy Niebylec. Szczegółowe informacje dotyczące przetargu zawarte są w załącznikach.

Zarządzenie Nr 130/2020 Wójta Gminy Niebylec z dnia 6 października 2020 r.w sprawie ogłoszenia przetargu na sprzedaż nieruchomości oznaczonej nr ewid. 1692 położonej w Gwoźnicy Górnej stanowiącej własność Gminy Niebylec

Załącznik do Zarządzenia nr 130/2020 Wójta Gminy Niebylec z dnia 6 października 2020 r.