Aktualności z Gminy Niebylec

INFORMACJA Komisarza Wyborczegoo w Rzeszowie II z dnia 26 kwietnia 2019 r.

Na podstawie art. 182 § 7 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. – Kodeks wyborczy (Dz. U. z 2019 r. poz. 684), w celu powołania w gminie Niebylec obwodowych komisji wyborczych w wyborach do Parlamentu Europejskiego zarządzonych na dzień 26 maja 2019 r., Komisarz Wyborczy w Rzeszowie II informuje, co następuje:

§ 1

Pełnomocnicy wyborczy komitetów wyborczych mogą dokonać dodatkowych zgłoszeń kandydatów do dnia 29.04.2019 r. do godz. 15:00 w siedzibie Urzędu Gminy Niebylec do niżej wymienionych komisji wyborczych:
- Nr 4, w liczbie 1,
- Nr 7, w liczbie 4,
- Nr 8, w liczbie 1,
- Nr 9, w liczbie 1,

§ 2

W przypadku, gdy liczba zgłoszeń dokonanych przez poszczególnych pełnomocników wyborczych komitetów wyborczych przekroczy liczby wskazane w § 1, członków komisji wyłoni losowanie, o którym mowa w art. 182 § 7 pkt 1, które odbędzie się w dniu 30.04.2019 r. o godz. 12:15 w siedzibie Urzędu Gminy Niebylec.

§ 3

W dniu 30.04.2019 r. o godz. 12:20 w siedzibie Urzędu Gminy Niebylec odbędzie się także losowanie, o którym mowa w art. 182 § 7 pkt 2 Kodeksu wyborczego, w niżej wymienionych komisjach wyborczych:
- Nr 1
- Nr 5
- Nr 10

§ 4

Nieobecność pełnomocników wyborczych nie wstrzymuje przeprowadzenia losowania.

INFORMACJA Komisarza Wyborczego w Rzeszowie II z dnia 26 kwietnia 2019 r.