Powołanie składów Obwodowych Komisji Wyborczych oraz termin pierwszych posiedzeń OKW

Informujemy o powołaniu przez Komisarzy Wyborczych w Rzeszowie I i II składów obwodowych komisji wyborczych w Wyborach do Sejmu RP i Senatu RP zarządzonych na dzień 13 października 2019. Składy komisji dostępne są w Załączniku do postanowienia nr 302/2019 Komisarza Wyborczego w Rzeszowie II z dnia 23 września 2019 r., który dostępny jest poniżej, jak również w Biuletynie Informacji Publicznej Gminy Niebylec oraz na stronie Delegatury Krajowego Biura Wyborczego w Rzeszowie.
Pierwsze posiedzenia obwodowych komisji wyborczych odbędzie się w Gminnym Ośrodku Kultury w Niebylcu  (Niebylec 182) 26 września 2019 r. o godz. 18:00.

Załączniki do postanowienia nr 302/2019 Komisarza Wyborczego w Rzeszowie II z dnia 23 września 2019 r. - POSTANOWIENIA KOMISARZY WYBORCZYCH W RZESZOWIE W SPRAWIE POWOŁANIA SKŁADÓW OBWODOWYCH KOMISJI WYBORCZYCH W WYBORACH DO SEJMU I SENATU 2019

Zarządzenie Nr 129/2019 Wójta Gminy Niebylec z dnia 19 września 2019 r. w sprawie wyznaczenia miejsc przeznaczonych na bezpłatne umieszczanie urzędowych obwieszczeń wyborczych i plakatów wszystkich komitetów wyborczych

Na podstawie art. 114 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. Kodeks wyborczy
(t. j. Dz. U. z 2019 r. poz. 684 z późn. zm.), zarządzam co następuje:

1.
Podaje  się  wykaz miejsc przeznaczonych na publikowanie obwieszczeń urzędowych i plakatów wyborczych przez wszystkie komitety wyborcze:
1) Niebylec – tablice ogłoszeń w rynku i przystankach autobusowych,
2) Blizianka – ogólnodostępna tablica ogłoszeń obok kościoła,
3) Gwoździanka – ogólnodostępna tablica ogłoszeń obok kościoła,
4) Konieczkowa – ogólnodostępne tablice na przystankach autobusowych,
5) Gwoźnica Dolna – ogólnodostępne tablice ogłoszeń na przystankach autobusowych,
6) Gwoźnica Górna – ogólnodostępne tablice ogłoszeń na przystankach autobusowych,
7) Lutcza – ogólnodostępne tablice ogłoszeń na przystankach autobusowych,
8) Jawornik – ogólnodostępne tablice ogłoszeń na przystankach autobusowych,
9) Połomia – ogólnodostępne tablice ogłoszeń na przystankach autobusowych,
10) Baryczka – ogólnodostępne tablice ogłoszeń na przystankach autobusowych,
11) Małówka – ogólnodostępne tablice ogłoszeń na przystankach autobusowych.

2.
Traci moc zarządzenie 98/2018 z dnia 20 sierpnia 2018 r. w sprawie wyznaczenia miejsc przeznaczonych na bezpłatne umieszczanie urzędowych obwieszczeń wyborczych i plakatów wszystkich komitetów wyborczych.

3.
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Wójt Gminy
/-/ Zbigniew Korab

Pełna treść- Zarządzenie Nr 129/2019 Wójta Gminy Niebylec z dnia 19 września 2019 r. w sprawie wyznaczenia miejsc przeznaczonych na bezpłatne umieszczanie urzędowych obwieszczeń wyborczych i plakatów wszystkich komitetów wyborczych

INFORMACJA Komisarza Wyborczego w Rzeszowie II z dnia 16 września 2019 r. o składaniu dodatkowych zgłoszeń oraz losowaniu członków komisji

Na podstawie art. 182 § 7 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. – Kodeks wyborczy (Dz. U. z 2019 r. poz. 684 i 1504), w celu powołania w gminie Niebylec obwodowych komisji wyborczych w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 13 października 2019 r., Komisarz Wyborczy w Rzeszowie II informuje, co następuje:

1. Pełnomocnicy wyborczy komitetów wyborczych mogą dokonać dodatkowych zgłoszeń kandydatów do dnia 18.09.2019 r. do godz. 13:00 w siedzibie Urzędu Gminy Niebylec do niżej wymienionej komisji wyborczej:
- Nr 7, w liczbie 1.

2. W przypadku, gdy liczba zgłoszeń dokonanych przez poszczególnych pełnomocników wyborczych komitetów wyborczych przekroczy liczby wskazane w § 1, członków komisji wyłoni losowanie, o którym mowa w art. 182 § 7 pkt 1, które odbędzie się w dniu 20.09.2019 r. o godz. 12:00 w siedzibie Urzędu Gminy Niebylec (świetlica).

3. W dniu 20.09.2019 r. o godz. 12:10 w siedzibie Urzędu Gminy Niebylec (świetlica) odbędzie się także losowanie, o którym mowa w art. 182 § 7 pkt 2 Kodeksu wyborczego, w niżej wymienionych komisji wyborczych:
- Nr 1
- Nr 2
- Nr 3
- Nr 5
- Nr 6
- Nr 8
- Nr 9
- Nr 10
- Nr 11.

4. Nieobecność pełnomocników wyborczych nie wstrzymuje przeprowadzenia losowania.

Czytaj więcej: INFORMACJA Komisarza Wyborczego w Rzeszowie II z dnia 16 września 2019 r. o składaniu dodatkowych...

INFORMACJA OKRĘGOWEJ KOMISJI WYBORCZEJ W RZESZOWIE z dnia 26 sierpnia 2019 r. - skład, siedziba oraz dyżury OKW w Rzeszowie

Na podstawie art. 170 § 7 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. – Kodeks wyborczy (Dz. U. z 2019 r. poz. 684  i  1504)  Okręgowa  Komisja  Wyborcza  w  Rzeszowie  podaje  do  wiadomości  publicznej  informację o składzie, siedzibie i pełnionych dyżurach:
Pełna informacja o składzie, siedzibie i pełnionych dyżurach w załączniku INFORMACJA OKRĘGOWEJ KOMISJI WYBORCZEJ W RZESZOWIE z dnia 26 sierpnia 2019 r.

OBWIESZCZENIE PAŃSTWOWEJ KOMISJI WYBORCZEJ z dnia 6 sierpnia 2019 r. o okręgach wyborczych w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 13 października 2019 r.

Na podstawie art. 202 § 3 i art. 261 § 4 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. - Kodeks wyborczy (Dz. U. z 2019 r. poz. 684) Państwowa Komisja Wyborcza podaje do wiadomości wyborców informację o okręgach wyborczych w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 13 października 2019 r.:

Pełna treść Obwieszczenia PAŃSTWOWEJ KOMISJI WYBORCZEJ z dnia 6 sierpnia 2019 r. o okręgach wyborczych w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 13 października 2019 r.