Terminy wywozu odpadów

Od dnia 1 lipca 2013 r. na terenie gminy zmianie ulegają zasady wywozu odpadów komunalnych z nieruchomości zamieszkałych. Odpady odbierane będą przez firmę: Produkcja Handel Usługi Ekomax Kotulak Jerzy, ul. Hankówka 28, 38-200 Jasło, wyłonioną przez gminę w drodze przetargu. Odbiór odpadów segregowanych i zmieszanych odbywał się będzie według ustalonego harmonogramu z częstotliwością dwa razy w miesiącu.

Załączniki:
Pobierz plik (wywoz_odpadow_2017.pdf)Harmonogram odbioru odpadów w 2017 [terminy wydawania worków na odwrocie harmonogramu]