Święto Narodowe Trzeciego Maja 2013

222 rocznica uchwalenia Konstytucji Trzeciego Maja rozpoczęła się od przemarszu strażaków z jednostek OSP gminy Niebylec, samorządowców, delegacji szkół oraz Orkiestry Dętej z Niebylca i mażoretek spod budynku wielofunkcyjnego GOK do kościoła parafialnego w Niebylcu. Tradycyjnie święto to w gminie Niebylec połączone jest z dniem strażaka przypadającym dzień później, stąd obecność znacznej liczby druhów.

Czytaj więcej: Święto Narodowe Trzeciego Maja 2013

Narodowe Święto Niepodległości 2012

Gminne uroczystości Narodowego Święta Niepodległości rozpoczęły się przemarszem pocztów sztandarowych Ochotniczych Straży Pożarnych, szkół, orkiestry dętej oraz przedstawicieli samorządu i instytucji z terenu gminy Niebylec do kościoła parafialnego pw Znalezienia Krzyża Św. w Niebylcu. Uroczystości zapoczątkowała msza św. koncelebrowana przez ks. prałata Stanisława Stęchłego, ks. Czesława Goraja - proboszcza miejsca oraz ks. wikariusza Mariusza Korbeckiego.

Czytaj więcej: Narodowe Święto Niepodległości 2012

Złote Gody - jubileusz 50 lecia pożycia małżeńskiego

Musicie być silni miłością, która wszystko znosi, wszystkiemu wierzy, wszystko przetrzyma, tą miłością, która nigdy nie zawiedzie."( Papież Jan Paweł II)

Jubileusz 50-lecia pożycia związku małżeńskiego świętowały w tym roku w gminie Niebylec następujące pary:

Stefania i Jan Drążek z Baryczki

Stanisława i Tadeusz Bator z Blizianki

Maria i Bolesław Pilecki z Konieczkowej

Irena i Adam Witek z Baryczki

Zofia i Jan Jastrzębski z Lutczy

Czytaj więcej: Złote Gody - jubileusz 50 lecia pożycia małżeńskiego

Jan Ziomek – żołnierz i patriota

Odsłonięcie i poświęcenie krzyża pamięci na grobie Jana ZiomkaDnia 14 października 2012 r. w Niebylcu miała miejsce doniosła i bardzo piękna uroczystość. Otóż na miejscowym cmentarzu parafialnym, odsłonięto i poświęcono krzyż pamięci na grobie Jana Ziomka, żołnierza, westerplatczyka i mieszkańca Konieczkowej. Poświęcenie krzyża pamięci poprzedzone zostało montażem słowno-muzycznym w wykonaniu młodzieży szkolnej ze Szkoły Podstawowej im. mjr Henryka Sucharskiego w Iwierzycach oraz Mszą św. koncelebrowaną przez ks. Czesława Goraja, proboszcza niebyleckiego oraz ks. Macieja Chuchlę, wikariusza w kościele św. Michała Archanioła w Nockowej, rodaka niebyleckiego, który także wygłosił kazanie. We Mszy św., a później w uroczystości na cmentarzu udział wzięła młodzież ze Szkoły Podstawowej im. mjr Henryka Sucharskiego
w Iwierzycach wraz ze swoimi nauczycielami i wychowawcami, młodzież z Zespołu Szkół im. ks. Jana Twardowskiego w Niebylcu, młodzież z Zespołu Szkół im. Jana Pawła II w Konieczkowej, starosta strzyżowski, Robert Godek, przedstawiciele władz Gminy Iwierzyce z Wójtem Gminy Bogusławem Muchą na czele, Gminy Niebylec z Wójtem Gminy Zbigniewem Korabem, przedstawiciele Towarzystwa Miłośników Ziemi Niebyleckiej z prezesem Antonim Chuchlą, wojsko z 21 Brygady Strzelców Podhalańskich z mjr Markiem Śnieżkiem, przedstawiciele organizacji „Strzelec", Ochotnicza Straż Pożarna z Niebylca, Konieczkowej i Gwoździanki oraz licznie zgromadzeni mieszkańcy Niebylca i okolic.

Czytaj więcej: Jan Ziomek – żołnierz i patriota