Setny jubileusz pani Anny Gorlickiej z Blizianki

Dokładnie 7 października 2013 r. pani Anna Gorlicka z Blizianki obchodziła imponująca setną rocznicę urodzin. Dostojna stulatkę odwiedziła delegacja z Urzędu Gminy w Niebylcu - Zbigniew Korab wójt gminy oraz Zofia Leszczak kierownik Urzędu Stanu Cywilnego w Niebylcu. Z życzeniami w dniu urodzin pani Anny przybył również ks. Henryk Mazur proboszcz parafii pw Podwyższenia Krzyża Św. w Bliziance, Wojciech Furtek przedstawiciel PT KRUS w Strzyżowie oraz sołtys wsi Antoni Szostak. Wszyscy złożyli jubilatce urodzinowe życzenia i wspólnie z najbliższą rodziną oraz z muzykami z kapeli Jany odśpiewali „200 lat”.

Czytaj więcej: Setny jubileusz pani Anny Gorlickiej z Blizianki

100 lat Koła Gospodyń Wiejskich w Lutczy

5 października 2013 r. Koło Gospodyń Wiejskich w Lutczy obchodziło swój uroczysty setny jubileusz. Podczas uroczystości towarzyszącemu jubileuszowi ta organizacja zrzeszająca Panie z Lutczy otrzymała pamiątkowy medal przyznawany przez Krajowy Związek Rolników Kółek i Organizacji Rolniczych z okazji jubileuszu 150 - lecia Kołek Rolniczych oraz srebrny medal za zasługi dla pożarnictwa od Związku Ochotniczych Straży Pożarnych RP. Na ręce przewodniczącej KGW w Lutczy delegacja samorządu gminnego (Zbigniew Korab-wójt gminy Niebylec, Danuta Lęczna- przewodnicząca Rady Gminy oraz Antoni Chuchla – sekretarz Urzędu Gminy) wręczyła okolicznościową grawerowaną tablicę. Ponadto zasłużone członkinie koła otrzymały dyplomy.

Czytaj więcej: 100 lat Koła Gospodyń Wiejskich w Lutczy

Zmiana statutów sołectw

Zmiana statutów nastąpi w części dotyczącej wyborów sołtysów wsi i wynika z dwóch przyczyn:

  1. dotychczasowe statuty, w sprawach nieuregulowanych zawierały odwołania do ordynacji wyborczej do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw. Ordynacja ta została zastąpiona ustawą z dnia 5 stycznia 2011 r. Kodeks wyborczy, która weszła w życie od stycznia 2012 r., wskutek czego nie ma aktu prawnego, do którego odwoływały się statuty, w części dotyczącej wyborów,
  2. nowele do statutów są realizacją wniosków i postulatów zgłaszanych po pierwszych powszechnych wyborach sołtysów w 2011 r.

    Główne kierunki zmianZmiana statutów sołectw