HARMONOGRAM ZEBRAŃ WIEJSKICH 2017 ROK

MIEJSCOWOŚĆ

12 MARZEC

19 MARZEC

26 MARZEC

2 KWIECIEŃ

Baryczka

11:30

Blizianka

14:00

Gwoździanka

10:00

Gwoźnica Dolna

14:00

Gwoźnica Górna

11:30

Jawornik

16:00

Konieczkowa

16:30

Lutcza

16:00

Małówka

16:30

Niebylec

9:00

Połomia

9:00

Rozstrzygnięcie konkursu „Piękna Wieś Podkarpacka”

W przededniu Świąt Bożego Narodzenia rozstrzygnięto konkurs zorganizowany przez Marszałka Województwa Podkarpackiego pod hasłem „Piękna Wieś Podkarpacka”. Była to już 5. edycja, a Gmina Niebylec, zgłaszając do konkursu wieś Niebylec, przystąpiła do niego po raz pierwszy. Wniosek – w formie opisu i stosownej prezentacji – zgłoszony został wiosną. W tym miejscu pragniemy złożyć wyrazy uznania pracownikom Referatu Mienia i Ochrony Środowiska, wszak była to ich inicjatywa. Konkurs było dwuetapowy. Po pierwszym etapie Niebylec znalazł się w pierwszej dziesiątce i w związku z tym w miesiącu lipcu odwiedziła nas komisja konkursowa, aby dokonać wizji lokalnej uczestników. Wizja ta wypadła nader pomyślnie, wzbudziła duże zainteresowanie komisji, z czego byliśmy bardzo uradowani.

Czytaj więcej: Rozstrzygnięcie konkursu „Piękna Wieś Podkarpacka”