Informacja dla Uczestników Projektu odnawialne źródła energii dla mieszkańców gminy Niebylec - montaż instalacji poza budynkiem mieszkalnym

Szanowni Państwo,

Przekazujemy do Państwa wiadomości, że montaż instalacji OZE na nieruchomościach objętych projektem dobiega już końca. Wyznaczeni przez Gminę inspektorzy nadzoru inwestorskiego sukcesywnie dokonują w terenie odbiorów końcowych instalacji, dlatego też przy tej okazji wszelkie Państwa wątpliwości i uwagi prosimy kierować do nich w trakcie oględzin instalacji wykonanych na Państwa nieruchomości.
Informujemy również, że na obecnym etapie wprowadzamy aneksy do zawartych z Państwem umów, dotyczące przypadków montażu instalacji poza budynkiem mieszkalnym. Związane jest to z koniecznością naliczenia i odprowadzenia do Urzędu Skarbowego podwyższonej, 23%-owej stawki podatku VAT od wartości netto instalacji wykonanej właśnie poza bryłą budynku mieszkalnego. Dopłata VAT, oznaczająca uzupełnienie wkładu własnego mieszkańca o brakującą 15%-ową różnicę pomiędzy stawką 8 a 23% VAT, naliczoną od całkowitych kosztów netto instalacji odbywa się według następujących zasad:
- w przypadku instalacji fotowoltaicznych montowanych na budynkach gospodarczych, garażach lub na gruncie, wszystkie elementy instalacji pozostają poza bryłą budynku mieszkalnego, dlatego też dopłata VAT naliczona jest od całości kosztów netto instalacji,
- w przypadku instalacji kolektorów słonecznych montowanych na budynkach gospodarczych, garażach lub na gruncie, część instalacji (tj. w szczególności kolektory słoneczne i przewody solarne) wykonana jest poza bryłą budynku mieszkalnego i dopłata VAT naliczona jest wyłącznie od tej części instalacji, podczas gdy pozostała część instalacji (tj. zbiornik solarny, grupa pompowa, naczynia przeponowe) wykonana jest w budynku mieszkalnym, co oznacza, że koszt tej części instalacji pozostaje objęty stawką 8% VAT.
Aktualne, ostateczne wyliczenia kosztów instalacji, z uwzględnieniem stawek 8 i 23% VAT, znajdują się w załączonej tabeli.

Załączniki:
Pobierz plik (2019-Tabela-kosztw-OZE.pdf)Tabela kosztów OZE[pdf]

Informacja dla Uczestników Projektu odnawialne źródła energii dla mieszkańców gminy Niebylec

Szanowni Państwo,
W ślad za wczorajszym spotkaniem organizacyjnym w ramach Projektu pn. „Rozwój OZE szansą na poprawę jakości życia mieszkańców gmin Niebylec i Wielopole Skrzyńskie”, dotyczącym montażu instalacji kolektorów słonecznych i instalacji fotowoltaicznych, przekazujemy poniżej kluczowe ustalenia:
Montaż instalacji, zarówno kolektorów słonecznych, jak i fotowoltaicznych na terenie naszej gminy rozpocznie się na przełomie lutego i marca. W każdym przypadku montaż będzie poprzedzony wizją lokalną dokonaną przez wyznaczonego przedstawiciela danego Wykonawcy, tj. w przypadku kolektorów słonecznych – firmy Solartime z Rzeszowa, a w przypadku paneli fotowoltaicznych – firmy Hymon Energy z Tarnowa. Podczas oględzin na terenie Państwa nieruchomości przedstawiciel Wykonawcy w porozumieniu z Państwem ustali docelowe miejsce montażu kolektorów/paneli na dachu budynku (lub gruncie), miejsce montażu zbiornika solarnego (w przypadku solarów), falownika i rozdzielnic (w przypadku fotowoltaiki), a także sposób rozprowadzenia przewodów i kabli.

Czytaj więcej: Informacja dla Uczestników Projektu odnawialne źródła energii dla mieszkańców gminy Niebylec

Informacja dla Uczestników Projektu odnawialne źródła energii dla mieszkańców gminy Niebylec -kontakty do przedstawicieli Wykonawcy

OZE

Szanowni Państwo,

W związku z trwającymi wciąż montażami instalacji kolektorów słonecznych i kotłów na biomasę informujemy, że w przypadku konieczności ustalenia z Wykonawcą konkretnego terminu montażu instalacji na Państwa nieruchomości, należy kontaktować się z przedstawicielami Wykonawców, jak poniżej:
- w kwestii montażu kolektorów słonecznych – Pan Daniel Dziwisz – Solartime Sp. z o.o., tel. 515 155 900 lub 515 155 903,
- w kwestii montażu kotłów na pellet – Pani Paulina Golara – Semper Power Sp. z o.o., tel. 603 906 299 lub 516 458 225.

Jednocześnie z uwagi na zakończone prace związane z montażem instalacji fotowoltaicznych, przypominamy o obowiązującej Państwa procedurze przyłączenia wykonanej instalacji do sieci elektroenergetycznej. Przygotowane dla Państwa przez Wykonawcę – Hymon Energy Sp. z o.o. zgłoszenie przyłączenia do sieci elektroenergetycznej mikroinstalacji przekazujecie Państwo do Operatora Systemu Dystrybucyjnego (w naszym przypadku będzie to PGE Dystrybucja S.A. Oddział Rzeszów, Rejon Energetyczny Krosno). Zgodnie z obowiązującymi przepisami przedsiębiorstwo energetyczne w terminie 30 dni ma obowiązek dokonać przyłączenia do sieci zgłoszonej mikroinstalacji, co wiąże się jednocześnie z koniecznością wymiany u Państwa licznika na dwukierunkowy (koszt montażu nowego układu pomiarowo-rozliczeniowego ponosi PGE Dystrybucja S.A.). W międzyczasie powinniście Państwo otrzymać dokument potwierdzający możliwość świadczenia usługi dystrybucji energii elektrycznej, który stanowi dla Państwa podstawę do zawarcia umowy kompleksowej sprzedaży energii elektrycznej i świadczenia usługi dystrybucji. Umowę kompleksową zawieracie Państwo z PGE Obrót S.A. w Biurze Obsługi Klienta przy ul. 8 Marca 6 w Rzeszowie lub w nowo otwartym Punkcie Sprzedaży przy ul. Podwale 16a w Krośnie.

Informacja dla Uczestników Projektu odnawialne źródła energii dla mieszkańców gminy Niebylec

Logo projektu

Szanowni Państwo,
Informujemy, że zgodnie z wcześniejszymi zapowiedziami, w dniu 28.01.2019 r. (tj. w poniedziałek) o godz. 17:30 na obiekcie hali widowiskowo-sportowej w Niebylcu odbędzie się spotkanie organizacyjne w ramach Projektu pn. „Rozwój OZE szansą na poprawę jakości życia mieszkańców gmin Niebylec i Wielopole Skrzyńskie”.
Spotkanie poświęcone będzie omówieniu aspektów technicznych związanych z montażem instalacji kolektorów słonecznych oraz instalacji fotowoltaicznych i odbędzie się przy udziale przedstawicieli Wykonawców – Solartime oraz Hymon Energy - wyłonionych do realizacji prac montażowych ww. instalacji.
Pierwsza część spotkania dotyczyła będzie instalacji kolektorów słonecznych i przewidujemy, że potrwa nie dłużej niż 60 minut, dlatego też mieszkańców zainteresowanych wyłącznie instalacjami fotowoltaicznymi zapraszamy na godz. 18:30.
Przy tej okazji przekazujemy Państwu w załączeniu prezentacje przygotowane przez firmę Hymon Energy – Wykonawcę wyłonionego do montażu instalacji fotowoltaicznych.
Wskazujemy także, że podczas spotkania rozprowadzimy wśród Państwa do wypełnienia dodatkowe ankiety, które posłużą w szczególności do przygotowania przez Wykonawcę w Państwa imieniu stosownych zgłoszeń wykonanych mikroinstalacji fotowoltaicznych do zakładu energetycznego. Niezbędne od Państwa dane do zgłoszenia mikroinstalacji PV obejmują takie elementy, jak:
- imię i nazwisko osoby, na którą zapisany jest licznik , umowa przyłączeniowa (jeżeli są to dwie lub więcej osób – dane wszystkich),
- PESEL,
- moc przyłączeniowa,
- nr PPE (Punkt Poboru Energii),
- nr licznika,
- lokalizacja licznika,
- wartość zabezpieczenia przedlicznikowego,
- rodzaj przyłącza (napowietrzne / ziemne),
- nr słupa lub nr ZK (Złącze Kontrolne).
W miarę możliwości, prosimy o przygotowanie się w powyższym zakresie, a wszelkie wątpliwości zostaną jeszcze omówione w trakcie spotkania.
Przypominamy również o potrzebie zgłoszenia się do naszego biura Projektu w tut. Urzędzie Gminy Niebylec celem ustalenia ostatecznych kosztów w Projekcie, zawarcia aneksu do umowy uczestnictwa w Projekcie oraz uregulowania drugiej transzy Państwa wpłaty, co nastąpić powinno do końca stycznia br.

Załączniki:
Pobierz plik (2019-01_Fotowoltaika-techniczne-aspekty.pdf)Techniczne aspekty instalacji fotowoltaicznych[prezentacja przygotowana przez firmę Hymon Energy]
Pobierz plik (2019-01_Prezentacja_REFERENCJE_2019pptxnew.pdf)HYMON ENERGY - referencje[prezentacja pdf]

Informacja dla Uczestników Projektu odnawialne źródła energii dla mieszkańców gminy Niebylec

Szanowni Państwo,
Informujemy, że w wyznaczonych magazynach na terenie naszej gminy znajdują się już panele fotowoltaiczne i pompy ciepła, a za około 10 dni powinny dotrzeć również kolektory słoneczne. Jeszcze w tym tygodniu przedstawiciele Wykonawcy – Hymon Energy Sp. z o.o. zaczną się z Państwem umawiać na indywidualną wizję lokalną celem ustalenia docelowego miejsca montażu paneli fotowoltaicznych oraz terminu ich montażu. W ciągu kilku najbliższych dni ruszy natomiast montaż pomp ciepła przez Wykonawcę – Romitex Sp. z o.o. W międzyczasie prosimy oczekiwać kontaktu ze strony przedstawicieli Wykonawcy – Solartime Sp. z o.o., którzy również powinni rozpocząć wizje lokalne celem ustalenia docelowego miejsca montażu kolektorów słonecznych. Kontakt z Państwem nawiązywany będzie według kolejności przyjętej na podstawie przeprowadzonych podczas spotkania w dniu 28.01.2019 r. losowań. Zainteresowanych informujemy także, że pierwsza partia kotłów zamontowana została w okresie grudzień 2018 – styczeń 2019, natomiast montaż pozostałych kotłów, zgodnie z Państwa sugestiami, Wykonawca – Semper Power Sp. z o.o. wznowi w końcowej fazie sezonu grzewczego, tj. w okolicach marca br. Na przełomie lutego i marca Wykonawca skontaktuje się jeszcze z Państwem celem przeprowadzenia pozostałych wizji lokalnych poprzedzających montaż kotła.
Mieszkańców, u których przewidziany jest montaż instalacji fotowoltaicznej, a którzy nie uczestniczyli w spotkaniu organizacyjnym w dniu 28.01.2019 r., prosimy także o wydrukowanie i wypełnienie załączonej poniżej Ankiety dotyczącej instalacji fotowoltaicznej oraz jak najszybsze dostarczenie jej do naszego biura Projektu w tut. Urzędzie Gminy Niebylec. Pozwoli to w znacznym stopniu przyspieszyć skompletowanie przez Wykonawcę dokumentacji powykonawczej i zgłoszenie wykonanych u Państwa mikroinstalacji PV do zakładu energetycznego.
Przypominamy również, że w kwestiach formalnych i organizacyjnych związanych z realizowanym Projektem, pozostajemy cały czas do Państwa dyspozycji pod adresem:
Urząd Gminy Niebylec – Referat Gospodarki Przestrzennej i Infrastruktury, 38-114 Niebylec 170, pok. nr 14 i 15, tel. 17 27 73 998, email: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript..
W sprawach technicznych prosimy natomiast o kontakt z naszymi Inspektorami Nadzoru - GASKOP s.c., ul. Tunelowa 2, 38-100 Strzyżów, tel.: Grzegorz Potwora 605 266 214, Zbigniew Przystasz 509 904 907.

Informacja dla Uczestników Projektu odnawialne źródła energii dla mieszkańców gminy Niebylec

Projekt OZE

Szanowni Państwo,
Informujemy, że w wyniku przeprowadzonego postępowania przetargowego na wykonanie prac instalacyjno-montażowych w ramach Projektu pn. „Rozwój OZE szansą na poprawę jakości życia mieszkańców gmin Niebylec i Wielopole Skrzyńskie”, zawarte zostały umowy z następującymi wykonawcami:
1) część nr 1 - Dostawa wraz z montażem instalacji kolektorów słonecznych - Solartime Sp. z o.o., ul. Okulickiego 17, 35-222 Rzeszów,
2) część nr 2 - Dostawa wraz z montażem instalacji fotowoltaicznych - Hymon Energy Sp. z o.o., ul. Dojazd 16A, 33-100 Tarnów,
3) część nr 3 - Dostawa wraz z montażem kotłów na biomasę - Semper Power Sp. z o.o., ul. Główna 7, 42-693 Krupski Młyn,
4) część nr 4 - Dostawa wraz z montażem pomp ciepła - Romitex Sp. z o.o., Sadurki 18, 24-150 Nałęczów.
Informujemy jednocześnie, że nadzór inwestorski z ramienia Gminy Niebylec nad realizacją poszczególnych instalacji powierzony został firmie: GASKOP G. Potwora, Z. Przystasz s.c., ul. Tunelowa 2, 38-100 Strzyżów.
Przypominamy, że według założeń Projektu najpóźniej do dnia 15.06.2019 r. zamontowane mają zostać wszystkie przewidziane w Projekcie instalacje OZE. Zgodnie ze wstępnymi ustaleniami z Wykonawcami poszczególnych instalacji, rozpoczęcie prac instalacyjno-montażowych przewidywane jest na luty 2019 r. (z wyjątkiem kotłów, których montaż rozpoczęliśmy jeszcze w bieżącym roku). Zwracamy jednocześnie uwagę, że przed przystąpieniem do montażu instalacji, powinniśmy dysponować od Państwa wpłatą wkładu własnego w pełnej wysokości. Ostateczna wysokość Państwa wkładu za poszczególne instalacje, wyliczona na podstawie zaoferowanych w przetargu cen, w tym docelowa wysokość II transzy Państwa wkładu zostaną wprowadzone do przygotowanych dla Państwa aneksów do umów uczestnictwa w Projekcie. Jak wskazywaliśmy poprzednio, planowane koszty Państwa udziału w Projekcie uległy obniżeniu, w związku z czym wysokość II transzy Państwa wkładu będzie niższa niż ta, która wynika z Państwa dotychczasowych umów. Tym samym zapraszamy każdego z uczestników Projektu do stawienia się w biurze Projektu w Urzędzie Gminy Niebylec celem zapoznania się z ostatecznymi kosztami udziału w Projekcie i zawarcia aneksu do umowy. Zwracamy również uwagę na konieczność uregulowania II transzy wkładu własnego w terminie do dnia 31.01.2019 r.