Przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż kompleksu nieruchomości stanowiących własność Gminy Niebylec położonych w Jaworniku.

W Biuletynie Informacji Publicznej prowadzonym przez Urząd Gminy Niebylec opublikowane zostało ogłoszenie m.in. o przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż kompleksu nieruchomości stanowiących własność Gminy Niebylec położonych w Jaworniku.

Do sprzedaży został przeznaczony kompleks 8 działek położonych w Jaworniku, oznaczonych numerami 241; 242; 240/4; 237; 238/1; 236; 234/2 i 222 o łącznym obszarze 2,86 ha. Działki te stanowią teren wybudowanego składowiska odpadów, które z uwagi na teren osuwiskowy nie zostało oddane do użytku. Na części tych działek uformowana jest niecka składowiska odpadów wyłożona geomembraną. Na działce nr 242 posadowiony jest budynek administracyjno - socjalny o pow. użytkowej 56,7 m2 oraz metalowy garaż. Na działce nr 241 wybudowana jest waga samochodowa. Działka nr 242 przylega bezpośrednio do drogi gminnej o nawierzchni asfaltowej.

Czytaj więcej: Przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż kompleksu nieruchomości stanowiących własność Gminy...

Ogłoszenie w sprawie składania deklaracji o wysokości opłaty za odpady komunalne

Urząd Gminy Niebylec informuję, że z dniem 15 maja br. upływa termin złożenia deklaracji o wysokości opłaty za odpady komunalne. Właściciele budynków mieszkalnych, którzy nie dopełnili w/w obowiązku, proszeni są o niezwłoczne złożenie deklaracji.

W związku z powyższym Urząd Gminy Niebylec w dniach 13, 14 i 15 maja wydłuża godziny pracy i będzie czynny od godz. 7.00 do 19.00.

W przypadku niezłożenia deklaracji opłata za odpady zostanie wymierzona w drodze decyzji administracyjnej.

Konsultacje w sprawie "Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Niebylec w roku 2013"

Działając na podstawie art. 11 a ust. 7 pkt. 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r o ochronie zwierząt (tekst jednolity z 2003r Dz. U. Nr 106 poz. 1002 z późn. zmianami) zapraszam wszystkie zainteresowane organizacje pozarządowe, organizacje społeczne oraz inne uprawnione podmioty do wzięcia udziału w konsultacjach projektu uchwały Rady Gminy w Niebylcu w sprawie przyjęcia „Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Niebylec w roku 2013.”

Czytaj więcej: Konsultacje w sprawie "Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności...