OTWARTY KONKURS OFERT na realizację zadania z zakresu pomocy społecznej na świadczenie usług opiekuńczych dla mieszkańców gminy Niebylec

Wójt Gminy Niebylec działając na podstawie art.5 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie /Dz.U.Nr 96, poz.873 ze zm. /

OGŁASZA OTWARTY KONKURS OFERT
na realizację zadania z zakresu pomocy społecznej na świadczenie usług opiekuńczych
dla mieszkańców gminy Niebylec

Na podstawie art.13 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz.U Nr 96, poz. 873 ze zm.) Wójt Gminy Niebylec ogłasza otwarty konkurs ofert na:ŚWIADCZENIE USŁUG OPIEKUŃCZYCH DLA MIESZKAŃCÓW GMINY NIEBYLEC w roku 2013. Usługi obejmować będą pomoc w zaspokajaniu niezbędnych potrzeb życiowych dla osób starszych, chorych i niepełnosprawnych w wymiarze ustalonym przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Niebylcu.

Czytaj więcej: OTWARTY KONKURS OFERT na realizację zadania z zakresu pomocy społecznej na świadczenie usług...

KOMUNIKAT Podkarpackiego Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego

KOMUNIKAT

w sprawie decyzji Głównego Inspektora Sanitarnego o wstrzymaniu wprowadzania do obrotu na całym terytorium Rzeczpospolitej Polskiej, na okres 1 miesiąca, napojów alkoholowych o zawartości powyżej 20% alkoholu wyprodukowanych na terytorium Republiki Czeskiej

Czytaj więcej: KOMUNIKAT Podkarpackiego Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego

Pomoc dla rodziny dotkniętej pożarem

W związku z pożarem, który niedawno miał miejsce w Gwoźnicy Górnej została uruchomiona możliwość wsparcia rodziny Państwa Pileckich. Rodzina znajduje się obecnie w trudnej sytuacji materialnej z powodu znacznych zniszczeń budynków mieszkalnego oraz gospodarczego, które ucierpiały w wyniku pożaru. W związku z tym CARITAS Diecezji Rzeszowskiej organizuje pomoc dla poszkodowanych.

Czytaj więcej: Pomoc dla rodziny dotkniętej pożarem

NIEBYLEC I OKOLICE W STAREJ FOTOGRAFII

Informujemy o możliwości zakupu albumu pt. NIEBYLEC I OKOLICE W STAREJ FOTOGRAFII autorstwa dr Antoniego Chuchli. Album zawierający zbiór unikatowych fotografii dobranych tematycznie celem zobrazowania historii okolic gminy Niebylec można nabyć w Urzędzie Gminy Niebylec p. nr 9 w cenie 50zł.