Ogłoszenie konkursu na realizację zadania publicznego z zakresu nauki, szkolnictwa wyższego, edukacji oświaty i wychowania

Na podstawie art. 5 i art. 13 ust. 1 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie (tj. Dz.U. z 2015 r., poz. 1339) Wójt Gminy Niebylec

OGŁASZA

OTWARTY KONKURS OFERT na realizację w okresie od 4 stycznia 2016 r. do 31 grudnia 2016 r. zadania z zakresu: nauki, szkolnictwa wyższego edukacji, oświaty i wychowania, pn.:
„Dowóz i zapewnienie opieki w czasie przewozu niepełnosprawnego ucznia z terenu Gminy Niebylec do Ośrodka Rehabilitacyjno – Edukacyjno - Wychowawczego w Krośnie, ul. Powstańców Śląskich 16”

Ogłoszenie konkursu na realizację zadania publicznego z zakresu nauki, szkolnictwa wyższego, edukacji oświaty i wychowania

Wzór oferty

Konsultacje społeczne "Programu współpracy z organizacjami pozarządowymi i podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2016"

Działając na postawie art. 5a ust. I ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz.U. z 2014 r. poz. 1118 z późno zm.) ogłaszam przeprowadzenie konsultacji do projektu "Programu współpracy z organizacjami pozarządowymi i podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2016"

Pełna treść projektu "Program współpracy z organizacjami pozarządowymi i podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2016"

Komputerowe badanie wzroku I pomiar ciśnienia śródgałkowego (profilaktyka jaskry)

W dniu:28.09.2015r. w Ośrodku Zdrowia w Niebylcu 24 w godzinach od 09:00 do 12:00 zapisy Ośrodek Zdrowia odbędą się komputerowe badania wzroku oraz pomiar ciśnienia śródgałkowego dla Mieszkańców gminy Zapisy telefonicznie 17)277-30-44
Koszt badania komputerowego ostrości wzroku - 5 zł
Koszt pomiaru ciśnienia śródgałkowego - 10 zł(DODATKOWE)
Zapisy prowadzone będą do dnia 28.09.2015r.
Podczas badania istnieje możliwość zapisania się na konsultację okulistyczną oraz zamówienia okularów korekcyjnych.
Badanie przeznaczone jest dla osób dorosłych. (powyżej 16-go roku życia)

Serdecznie zapraszamy

Prośba o wypełnienie ankiety na potrzeby opracowania Strategii Rozwoju Gminy Niebylec na lata 2015-2020

Szanowni Państwo, zwracamy się z prośbą o wypełnienie w terminie do dnia 22 września br. poniższej załączonej ankiety. Badanie realizowane jest na potrzeby opracowania Strategii Rozwoju Gminy Niebylec na lata 2015-2020. Państwa opinie oraz sugestie będą pomocne w opracowaniu kierunku działań rozwoju gminy Niebylec na najbliższe lata. Ankieta ma charakter poufny. Niniejszą ankietę po wypełnieniu prosimy o przesłanie na adres e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. lub dostarczenie w formie papierowej do Kancelarii Ogólnej Urzędu (pok. nr 9) Za udzielenie rzetelnych odpowiedzi z góry serdecznie dziękujemy.