Zmiana organizacji ruchu w związku z organizacją Biegu Niepodległościowego

W związku z organizacją Biegu Niepodległościowego na wyznaczonej trasie z parkingu przy GOK Niebylec w kierunku Jawornika do Gwoździanki na plac obok budynku wiejskiego, organizatorzy informują, że dnia 23 września 2018 r. będzie zamknięta droga na wymienionych odcinkach Biegu w godzinach od 16.00 do 19.00.
Organizatorzy przepraszają za wynikłe utrudnienia.

Nabór wniosków o przyznanie pomocy w ramach poddziałania „Płatności na rzecz rolników kwalifikujących się do systemu dla małych gospodarstw, którzy trwale przekazali swoje gospodarstwo innemu rolnikowi”

Prezes Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa ogłasza nabór wniosków o przyznanie pomocy w ramach poddziałania „Płatności na rzecz rolników kwalifikujących się do systemu dla małych gospodarstw, którzy trwale przekazali swoje gospodarstwo innemu rolnikowi” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 w dniach od 28 września 2018 r. do 27 października 2018 r.

Czytaj więcej: Nabór wniosków o przyznanie pomocy w ramach poddziałania „Płatności na rzecz rolników...

Zawiadomienie o wyłożeniu do publicznego wglądu projektów Uproszczonego Planu Urządzenia Lasu dla lasów niestanowiących własności Skarbu Państwa, stanowiących własność osób fizycznych i wspólnot gruntowych obrębów ewidencyjnych Gminy Niebylec

Na podstawie Art. 21 ust. 4 Ustawy o Lasach z dnia 28 września 1991 roku (tekst jednolity: Dz. U z 2017 poz. 788 ze zm.), zawiadamiam o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu Uproszczonego Planu Urządzenia Lasu obrębów ewidencyjnych Gminy Niebylec od dnia 30 lipca 2018 r. do dnia
28 września 2018 r.
, w siedzibie Urzędu Gminy Niebylec, 38-114 Niebylec 183 (budynek USC) Referat Mienia i Ochrony Środowiska, pokój nr 6, w godzinach pracy Urzędu, w poniedziałki w godz. 9.00-17.00, wtorki-piątki w godz. 7.00-15.00.

Uproszczony Plan Urządzenia Lasu będzie podstawą naliczenia podatku leśnego.

W terminie 30 dni od daty wyłożenia projektu Uproszczonego Planu Urządzenia Lasu zainteresowani właściciele lasów mogą składać zastrzeżenia i wnioski w sprawie planu.

Uwagi należy składać na piśmie z podaniem imienia i nazwiska lub nazwy jednostki organizacyjnej i adresu, oznaczenia nieruchomości, której uwaga dotyczy, w nieprzekraczalnym terminie do dnia 29 sierpnia 2018 r.

Informuję ponadto, że projekty Uproszczonego Planu Urządzenia Lasu opracowane zostały przez "TAXUS UL” Sp. z o.o., ul. Płomyka 58 z siedzibą w Warszawie, na podstawie ewidencji gruntów
i budynków uzyskanej z Wydziału Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami starostwa powiatowego
w Strzyżowie.

Kontakt z Biurem Obsługi Interesantów TAXUS UL możliwy jest pod numerem telefonu:

  • (+48) 530 794 720 w godzinach 9:00 – 15.30.

Ponadto w dniu 13 sierpnia 2018 r. przedstawiciel firmy TAXUS UL udzielał będzie szczegółowych informacji w siedzibie Urzędu Gminy Niebylec, Referat Mienia i Ochrony Środowiska, pokój nr 6, budynek USC.

Ogłoszenie LGD CK Podkarpacie o naborze wniosków na projekty w ramach RPO

Lokalna Grupa Działania C. K. Podkarpacie działająca na terenie gmin:
Czudec, Niebylec, Wielopole Skrzyńskie informuje o możliwości składania wniosków o przyznanie pomocy w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność”   objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020w zakresie:

Czytaj więcej: Ogłoszenie LGD CK Podkarpacie o naborze wniosków na projekty w ramach RPO