Dożynki Powiatowo-Gminne w Konieczkowej

15 sierpnia w miejscowości Konieczkowa miały miejsce tradycyjne dożynki, jednak tym razem było to święto nie tylko gminne, ale zorganizowane wspólnie z powiatem strzyżowskim. Uroczystość rozpoczęła się od mszy św. odprawionej przez ks. Czesława Goraja proboszcza parafii pw Znalezienia Krzyża Św. w Niebylcu na placu Zespołu Szkół w Konieczkowej. Mszę św. uświetniła Orkiestra Dęta z Niebylca oraz parafialna schola.

Czytaj więcej: Dożynki Powiatowo-Gminne w Konieczkowej

Podkarpackie Dożynki Malinowe 2013

21 lipca 2013 w miejscowości Połomia po raz szósty zorganizowane zostały Podkarpackie Dożyn­ki Malinowe pod patronatem honorowym marszałka województwa podkarpackiego. Święto organi­zowane jest przede wszystkim przez społeczność Połomi zgromadzoną wokół parafii pw Św. Miko­łaja w Połomi, Koła Gospodyń Wiejskich, Związku Emerytów i Rencistów oraz Ochotniczej Straży Pożarnej.

Czytaj więcej: Podkarpackie Dożynki Malinowe 2013

Dni Gminy Niebylec 2013

Pierwszy weekend lipca to tradycyjnie czas na Dni Gminy Niebylec. Tegoroczna impreza, która odbyła się 6-7 lipca oferowała jak zwykle dużo rozrywki dla najmłodszych i tych starszych uczestników. Oprócz licznych atrakcji dla dzieci, dobrej muzyki do słuchania i do tańca jak również rozgrywek piłkarskich w Połomi podczas imprezy podpisana została umowa partnerska pomiędzy ukraińską gminą Lipniki a gminą Niebylec.

Czytaj więcej: Dni Gminy Niebylec 2013

Relacja po koncercie

W dniu 23 czerwca 2013 r. w kościele parafialnym pw. Znalezienia Krzyża Świętego w Niebylcu odbył się koncert dla uczczenia 42. rocznicy śmierci ks. prałata Teofila Górnickiego, pierwszego kapłana pochodzącego z Niebylca, święconego w maju 1917 r., muzyka, historyka, ostatniego kapelana św. biskupa Józefa Sebastiana Pelczara, prefekta gimnazjum i liceum w Gorlicach.

Na uroczystość, której organizatorami było Towarzystwo Miłośników Ziemi Niebyleckiej oraz parafia pw. Znalezienia Krzyża Świętego w Niebylcu złożyła się Msza św. z oprawą muzyczną ks. Teofila Górnickiego oraz koncert w wykonaniu Chóru Katedralnego im. ks. Alfreda Hoffmana z Siedlec, pod dyrekcją ks. prof. Michała Romana Szulika. Ks. Teofil Górnicki, obok wielu zalet był także kompozytorem, a w roku 1966 skomponował Mszę św. Echo wieków, którą napisał dla uczczenia tysiąclecia chrześcijaństwa w Polsce i II Soboru Watykańskiego.

Czytaj więcej: Relacja po koncercie