Zespół Szkół w Niebylcu

Zespół Szkół w Niebylcu - Tel.017 746-21-55 Dyrektor Szkoły mgr Iwona Flisiak. W szkole uczy się 83 uczniów. Zatrudnionych jest 4 nauczycieli kontraktowych, 5 nauczycieli mianowanych oraz 6 nauczycieli dyplomowanych. Przy szkole działa Rada Rodziców, Rada Pedagogiczna, Samorząd Uczniowski oraz Koło PTSM