Bezpłatna pomoc w wypełnieniu i wysłaniu zeznań podatkowych

W Urzędzie Skarbowym w Strzyżowie możesz wypełnić i wysłać przez internet (bezpłatnie) zeznanie podatkowe za 2015 r. GWARANTUJEMY fachową pomoc *)  
Z A P R A S Z A M Y !!!

*) Naczelnik Urzędu Skarbowego w Strzyżowie informuje, iż pomoc pracowników U.S. w Strzyżowie w sporządzaniu zeznania nie jest równoznaczna z weryfikacją  jego prawidłowości.

„Nie daj się oszukać - Sprawdź paragon” – kolejna odsłona akcji paragonowej

Akcja „Nie daj się oszukać - Sprawdź paragon" to kolejna odsłona kampanii paragonowej resortu finansów. Od 2002 roku realizujemy działania pod hasłem „Weź paragon". Ich celem jest uświadomienie konsumentom znaczenia paragonu.

Akcja ta prowadzona była w okresie ferii zimowych i wakacji letnich, przez urzędy kontroli skarbowej, izby oraz urzędy skarbowe w całej Polsce. W poprzednich edycjach w działaniach edukacyjnych wykorzystywane były rysunki satyryczne znanego polskiego rysownika Andrzeja Mleczko, które poprzez swoją lekką i dowcipną formę zachęcały konsumentów do brania paragonów.

Czytaj więcej: „Nie daj się oszukać - Sprawdź paragon” – kolejna odsłona akcji paragonowej

OGŁOSZENIE o rozwiązaniu i likwidacji Związku Międzygminnego "Wisłok"

Komisja Likwidacyjna Związku Międzygminnego "Wisłok" z siedzibą w Tyczynie ul. św. Krzyża 12 informuje, że uchwałą nr V/X/71/2013 Zgromadzenia Związku Międzygminnego "Wisłok" z dnia 26 listopada 2013 roku postanowiono o rozwiązaniu i likwidacji Związku Międzygminnego "Wisłok" z dniem 30 czerwca 2014 roku.

Wzywa się wierzycieli Związku Międzygminnego "Wisłok" do zgłoszenia ich wierzytelności pod adresem siedziby Związku, 36-020 Tyczyn ul. św. Krzyża 12, w ciągu 3 miesięcy od daty niniejszego ogłoszenia.

 

Przewodniczący Komisji Likwidacyjnej
Związku Międzygminnego "Wisłok"
Mirosław Ruszała

Ankieta badająca stan realizacji Lokalnej Strategii Rozwoju

W celu zbadania stanu realizacji Lokalnej Strategii Rozwoju, Pracownicy Lokalnej Grupy Działania "C.K. Podkarpacie”,  proszą o wypełnienie poniższej, krótkiej ankiety. Celem ankiety jest odpowiedź na pytanie, czy w odczuciu mieszkańców LGD, działalność stowarzyszenia C.K. Podkarpacie pozytywnie wpłynęła na obszar objęty LSR.

Link do ankiety zamieszczonej w serwisie zewnętrznym:
http://moje-ankiety.pl/respond-52033/sec-fvlCnYDg.html

Serdecznie dziękujemy!