Ankieta badająca stan realizacji Lokalnej Strategii Rozwoju

W celu zbadania stanu realizacji Lokalnej Strategii Rozwoju, Pracownicy Lokalnej Grupy Działania "C.K. Podkarpacie”,  proszą o wypełnienie poniższej, krótkiej ankiety. Celem ankiety jest odpowiedź na pytanie, czy w odczuciu mieszkańców LGD, działalność stowarzyszenia C.K. Podkarpacie pozytywnie wpłynęła na obszar objęty LSR.

Link do ankiety zamieszczonej w serwisie zewnętrznym:
http://moje-ankiety.pl/respond-52033/sec-fvlCnYDg.html

Serdecznie dziękujemy!