Zbiórka odpadów wielkogabarytowych

Urząd Gminy Niebylec informuje, że na terenie Gminy zostanie przeprowadzona zbiórka odpadów wielkogabarytowych tj. mebli, dywanów, wykładzin, opon, sprzętu elektrycznego, armatury łazienkowej itp.

Odpady należy wystawić do godz. 7:00 przy trasie zbiórki odpadów komunalnych (worków) w miejscu łatwo dostępnym i niestanowiącym utrudnienia w ruchu pieszych i pojazdów.

 Termin odbioru

 Miejscowość

17.05.2017 r. (środa)

Połomia

Baryczka

Małówka

Gwoździanka

Jawornik

Niebylec

 31.05.2017 r. (środa)

Gwoźnica Dolna

Gwoźnica Górna

Lutcza

Blizianka

Konieczkowa