Odbiór odpadów w 2015 roku

Urząd Gminy Niebylec informuje, że odpady komunalne od mieszkańców gminy w  2015 roku odbierane będą przez firmę: Produkcja Handel Usługi Ekomax Kotulak Jerzy, ul. Hankówka 28, 38-200 Jasło, wyłonioną przez gminę w drodze przetargu.

Odpady odbierane będą w tych samych workach, co dotychczas, aż do ich wykorzystania.

Worki na odpady oraz kody kreskowe należy uzupełniać u sołtysów wsi w terminach zwyczajowo przyjętych w poszczególnych miejscowościach.

 

Odbiór odpadów segregowanych i zmieszanych odbywał się będzie według ustalonego harmonogramu, tj. dwa razy w miesiącu, z uwzględnienie podziału na poszczególne miejscowości:

Połomia, Baryczka, Małówka, Gwoździanka, Niebylec, Jawornik

Blizianka, Gwoźnica Dolna, Gwoźnica Górna, Konieczkowa, Lutcza

Harmonogram odbioru odpadów na pierwsze półrocze 2015 r. dostępny jest: u sołtysów, w Urzędzie Gminy w Niebylcu oraz na stronie internetowej gminy.