AZBEST 2015 rok – NABÓR WNIOSKÓW

Urząd Gminy Niebylec informuje mieszkańców, posiadających zdemontowane pokrycie dachowe z płyt azbestowych (eternitu) lub planujących demontaż pokrycia dachowego w bieżącym roku, iż mogą ubiegać się o dofinasowane kosztów związanych z utylizacją azbestu.

Dofinansowanie obejmuje odbiór azbestu z posesji i jego utylizację, natomiast nie obejmuję demontażu płyt azbestowych z dachu, jak również dopłaty do nowego pokrycia dachowego.

Mieszkańcy (właściciele nieruchomości) zainteresowani odbiorem eternitu w 2015 roku proszeni są o złożenie stosownych wniosków w terminie do 6 marca 2015 r.

Wzór wniosku oraz dodatkowe informacje  można uzyskać w siedzibie Urzędu Gminy w Niebylcu 38-114 Niebylec 183 (budynek byłej Policji), pok. nr 7, tel. (17)  277 39 92 w godzinach od 7.00 do 15.00, bądź pobrać ze strony internetowej www.niebylec.pl (zakładka  „Do pobrania”).

Do wniosku należy dołączyć dokument potwierdzający własność/współwłasność nieruchomości np. akt własności, wypis z rejestru gruntów.

O przyznaniu dofinansowania decyduje kolejność wpływu wniosków.