Uroczystość nadania imienia Szkole Podstawowej nr 2 w Lutczy