Aktualności z Gminy Niebylec

INFORMACJA O NIEBEZPIECZNYM ZJAWISKU Nr 90

Biuro: Biuro Prognoz Hydrologicznych Oddziału IMGW-PIB w Krakowie 
Obszar: Województwo podkarpackie - Wisła 
Ważność: od 2017-10-31 15:00:00 do 2017-11-01 08:00:00
Przebieg: W związku z przemieszczaniem się fali wezbraniowej, na odcinku Wisły na terenie województwa, prognozowany jest dalszy wzrost poziomu wody w strefie stanów wysokich, z przekroczeniem stanów ostrzegawczych w profilach: Sandomierz oraz Zawichost. 
Prawdopodobieństwo: 85%
Uwagi: W razie istotnych zmian w czasie lub przebiegu zjawiska. informacja może ulec zmianie
Czas wydania: 2017-10-31 12:07:00
Synoptyk IMGW-PIB: Aleksandra Chamerlińska-Kulka 
Obszar: Województwo podkarpackie
Ważność: od 2017-11-02 07:30:00 do 2017-11-03 07:30:00
Przebieg: Prognozuje się wystąpienie w rejonach podgórskich wiatru o średniej prędkości od 30 km/h do 45 km/h, w porywach do 70 km/h, z południowego-zachodu i południa.
Czas wydania: 2017-10-31 13:17:00
Synoptyk IMGW-PIB: Michał Solarz